فراسوی خبر ... شنبه 15 فروردین

برباد رفته: خط قرمزهای خامنه ای، پروژه های اتمی و هزینه های میلیاردی

لیلا جدیدی

خامنه ای گفته بود جام زهر هسته ای را با چاشنی "نرمش قهرمانانه" خواهد نوشید، اما به شرطها و شروطها. شرطهای بی بنیان ولی فقیه در لوزان با توافق بر سر اسقاط کردن تمامی آلت و اسباب بمب سازی بر باد رفت.

خامنه ای در حالیکه زیر فشارها ناتوان و کمر خمیده شده بود، با "دو مرحله ای" شدن "توافق" مخالفت کرد. این حرف آنقدر توخالی بود که با تبدیل اسمی "توافق" به "تفاهم" پس گرفته شد. سندی که اکنون مورد توافق قرار گرفته و به صورت بیانیه منتشر گردیده، همان مرحله اول توافق جامع هسته ای است. این سند مبنای مرحله بعدی و مذاکرات آتی خواهد بود.

در مورد نظارتهای آژانس نیز اکنون آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ ای از جمله تاسیسات غنی‌ سازی در نطنز و فردو و کارخانه های اورانیوم و تاسیسات تولید و ذخیره و موتورهای سانتریفیوژ دسترسی منظم خواهد داشت و در این راستا از پیشرفته‌ ترین و مدرن ‌ترین فناوریهای نظارتی استفاده خواهد کرد. در واقع بازرسیهای جدید و دقیق همه جانبه فرصت دغلبازی را از رژیم می گیرد. اکنون دیگر باید همه تاسیسات رژیم که خامنه ای در برپا نگاه داشتن آنها اصرار می ورزید، اسقاط شوند.

و اما تحریمها که خامنه ای بر برداشتن کامل و فوری آن تاکید می کرد، به طور تدریجی و فقط بعد از تایید آژانس مبنی بر برداشتن تمامی گامهای کلیدی مرتبط با برنامه هسته ای میسر خواهد بود. افزون بر آن، تحریمها طوری تنظیم شده که امکان بازگشت فوری در صورت بروز موردی خلاف توافق را دارد.

در عین حال، تحریمهای ایالات متحده مرتبط با تروریسم، نقض حقوق بشر و موشکهای بالستیک پابرجا خواهد بود

غیر از موارد ذکر شده، برنامه هسته ای رژیم در بسیاری از زوایای دیگر تحت نظر قرار گرفته است، آن طور که کارگزاران ورشکسته رژیم فقط با دروغگویی و بزرگنمایی استخوان کوچک غنی سازی سه و نیم درصدی که جلوی آنها پرتاب شده می توانند سر بالا بیاورند.

مردم ایران از پایان و شکست پروژه خطرناک سلاح هسته ای سازی خرسند هستند. بحران پر هزینه هسته ای که پس از بحران جنگ دستمایه ستم و محرومیت بیشتر رژیم بر مردم ایران شد، اکنون با شکست مفتضحانه دامن زنندگان به آن رو به پایان است.

جمهوری اسلامی به مردم ایران به دلیل تحمیل سالها ضرر و زیانهای بی حاصل به آنها بدهکار است. زمان آن رسیده که طلبکاران، رژیم را مجبور به پرداخت هزینه های نابسامانیهای خود کنند.  

 

 

بازگشت به صفحه نخست