فراسوی خبر... شنبه ۱۵ خرداد

در سالمرگ دزد انقلاب، جنایتکار مستبد مذهبی، خمینی

لیلا جدیدی

۳۷ سال از زمانی که خمینی با دروغ و ریاکاری بر موج خروشان انقلاب ضد دیکتاتوری مردم ایران چنگ انداخت، می گذرد. او در سال ۶۷ با قتل عام بی رحمانه هزاران زندانی سیاسی پس از پایان جنگی که بیرحم و مستبد بدان دامن زده بود، داغ ننگ دیگری بر پیشانی کوبید.

امروز آمارها پیرامون وضعیت اقتصاد، بیکاری، حقوق بشر، زنان، کارگران و غیره... گویای همه واقعیتهای رژیمی است که خمینی پایه گذاری کرد و مفت خورها، دزدان، قاتلان و اوباش حول آن مکانی امن پیدا کرده اند.

خامنه ای، ادامه دهنده رذالت خمینی، و روحانی که به درستی نام "روباه بنفش" بر او نهاده شده، در نمایش سینه زنی برای مرگ خمینی تلاش کردند از یکسو بر اختلافات بین خود که بر سر کسب قدرت و ثروت است سرپوش بگذارند و اتحاد و تفاهم بین خود در استراتژی را به رخ بکشانند و از سوی دیگر، برای فریب نیروهای خود از هم فاصله بگیرند.

حسن روحانی که پیشتر گفته بود "فاصله‌ ای میان دولت و رهبر ایران وجود ندارد" نیز قسم راستش را یک بار دیگر بالا کشید: "آنانی که آرزو دارند فاصله ما با یکدیگر و قوا با رهبری را مشاهده کنند، این آرزو را با خود به گور خواهند برد."

این در حالیست که حسن خمینی، نوه خمینی، رد صلاحیت شده شورای نگهبان که در زمره " اصلاح طلبان" قرار دارد، هنگام سخنرانی در برابر هوچی گری سازمانیافته باند خامنه ای قرار گرفت.

خامنه ای تاکید کرد که آمریکا "دشمن" ایران است و هر فرد و جریانی به آمریکا اعتماد کند، "سیلی" آن را خواهد خورد. وی اعتماد و همکاری "تاکتیکی" با آمریکا را هم رد کرد. البته این تنها یک ظاهر نمایی بود که نخستین هدف آن ماست مالی کردن ارتباط افشا شده خمینی با آمریکا است و سپس، خلاصی از نیروهای باند خود در رویدادهای پسابرجام.

خامنه ای قسم و آیه زیادی خواند که خمینی یک انقلابی بوده. او از جوانان خواست از این خصلت بیاموزند.

جامعه ایران که گوشش از این یاوه گوییها پر است، تفاوت بین انقلابی و انقلاب برای بهروزی و سعادت را با کردار و رفتار مرده ای که نکبت و خانمانسوزی را در وطن اش پایه گذاری کرده می داند و به این طنز دردناک پوزخند می زند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست