فراسوی خبر.. شنبه 16 آبان

پیام کوشندگان کارگری بر مزار رفیق کوروش بخشنده: راهت ادامه خواهد یافت

لیلا جدیدی

روز جمعه ١٥ آبان، رفیق کوروش بخشنده، یکی از فعالان و مبارزان پایدار و پر سابقه کارگری، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و کوشنده پیگیر و خستگی ناپذیر ایجاد تشکل سراسری کارگری، پس از سالها سختی، بازداشت، اسارت، فشار روحی و جسمی بر اثر سکته قلبی درگذشت. یاران او در مراسم خاکسپاری این کارگر و سازمان دهنده مبارز، پیام خود را آشکارا به سرکوبگران امنیتی رژیم که بخشی از سیستم ضد کارگری جمهوری اسلامی هستند رساندند: "راهت را ادامه می دهیم".

رفیق کوروش نه تنها پیشگام و پیشقدم در فعالیتها و اعتراضات کارگری برای احقاق حق خود و آنان بود، بلکه با ارتباط گیری، خبر رسانی و انتقال تجربیات  اعتراضات کارگری و خبرهای داخل زندانها به ویژه در شهرهای کردستان، پلی میان بخشهای گوناگون و کوشندگان کارگری ایجاد کرده بود. او به خاطر شخصیت انقلابی و توان مبارزاتی و صداقتش، جوانان پرشور و عدالت خواه را به جنبش کارگری جذب کرده بود. کوروش در سازماندهی اعتراضات اول ماه مه، هشت مارس، جنبش کوبانی، اعدام فرزاد کمانگر و اکسیونهای اعتراضی دیگر فعالانه تلاش می کرد و به همین دلیل هم بارها به اسارت کشیده شد.

دستگاه های اطلاعاتی به کمک قوه قضاییه رژیم به سرکوب و فشار فعالان کارگری همچنان ادامه می دهند. شاهرخ زمانی بر اثر همین فشارها جان از دست داد. بهنام ابراهیم زاده محرومیت مجدد گرفت، محمود صالحی به 9 سال حبس تعزیری و رسول بداقی به سه سال زندان مجدد محکوم شد. این نمونه ها و بسیاری دیگر همگی اقدامات سیستماتیکی هستند که جمهوری اسلامی در هراس از اوج گیری اعتراضات به حق کارگران، علیه فعالان و پیشروان آنها صورت می دهد.

در مراسم به خاکسپاری این رفیق مبارز و پایدار، صدها نفر از مردم مبارز شهر سنندج، فعالان کارگری و مدافعان عدالت و برابری و همچنین خانواده او شرکت داشتند. رفقای وی با در دست داشتن پرچم سرخ، پرچم مبارزان سوسیالیست، یک دقیقه سکوت و خواندن سرود انترناسیونال اعلام کردند که شجاعت و فداکارهایهای او را قدر می دانند و راهش را پی خواهند گرفت.

درود بر رفیق کوروش بخشنده ، راهش پر رهرو

 

 

بازگشت به صفحه نخست