فراسوی خبر ....شنبه 16 بهمن

 

شلاق زدن دو روزنامه نگار تبلور بربریت ارتجاع حاکم

 

زینت میرهاشمی

 

در رژیم جمهوری اسلامی، کسی که به تاریکخانه اسرار فاسدان نوری بتاباند و یا عضوی از مافیای قدرت حاکم را مورد سوال قرار دهد، به جای گرفتن پاسخ، به زندان و شلاق گرفتار خواهد شد. منافع مافیای قدرت آن چنان در هم تنیده شده که نه تنها هیچگونه پرسشی را بر نمی تابد، بلکه چون خود را نماینده خدا و متهم را افشاگر نمایندگان خدا می داند، برای کسی که حقایق را برملا می کند، از غیر انسانی ترین شیوه مانند شلاق استفاده می کند.

 

علیرغم محکومیتهای جهانی علیه مجازات شلاق که در مورد یک خبرنگار در روز 15 دی اجرا شد، بار دیگر دو خبرنگار به مجازات شلاق محکوم شدند.

قبلا در روز 15 دی، خبرنگار روزنامه محلی در نجف آباد به جرم اشتباه نوشتن رقم توقیف موتورسیکلتهای دانش آموزان توسط نیروی انتظامی به 74 ضربه شلاق محکوم شد و این حکم ضد انسانی و ارتجاعی در مورد او اجرا شد. بار دیگر مصطفی براری و آرش شرق، خبرنگاران دو وب سایت گیلان نیوز و گیلان نو هر یک به 114 و 40 ضربه شلاق محکوم شدند.

اجرای این احکام غیر انسانی با موجی از تنفر و انزجار از جانب نیروهای مترقی و مدافع حقوق بشر مواجه شد. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، این حکم ظالمانه را غیر انسانی اعلام کرد.

رژیم بنیادگرای حاکم، از حکم شلاق برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می کند. همانگونه که کشتار هزاران نیروی آزادیخواه نتوانست صدای آزادیخواهی و عدالت جویی را ساکت کند، این گونه شلاقها هم نمی تواند سکوت قبرستانی را ایجاد کند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست