فراسوی خبر چهارشنبه 16 دی

 

عقب نشینی از دلواپسی، شتاب در ندامت

زینت میرهاشمی

 

موضعگیریهای پایوران رژیم در برابر محکومیتهای جهانی آتش زدن سفارت عربستان و قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک برخی از کشورهای عربی، بار دیگر نشان داد که رژیم ولایت فقیه در برابر فشار و سُمبِه پر زور سریع جا می زند.

موضع گیری سرکرده سپاه پاسداران و سکوت خامنه ای بعد از این ماجرا، از یک سو بر حرکتی سازمانیافته با تکیه به امت همیشه در صحنه بسیجی و از سویی دیگر پشیمانی و ندامت بعد از اجرای آن را نشان می دهد.

 

سرکرده سپاه پاسداران محسن کاظمینی آتش زدن سفارت را کار بسیار غلط و اشتباه دانسته و گفته به هیچ روی نمی شود این کار زشت را توجیه کرد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری رژیم این عمل را کار نفوذیها دانست. 

نوبخت سحنگوی دولت روحانی ضمن آن که این کار را از نطر شرعی غیر قابل توجیه و کاری مشکوک دانسته و دیگران را به دنبال پیدا کردن آدرس دستهای پشت پرده می فرستد. وی عمل افراد آتش زننده را کاری غیر متمدانه دانسته و ضمن متمدن شمردن رژیم جهل و نیستی ولایت فقیه، لقب جدیدی به نیروهای لباس شخصی هم تقدیم کرد. وی گفت: به هر حال برخی افراد در کشور نیروهای آتش به اختیار هستند.

ویگاه تابناک متعلق به پاسدار محسن رضایی نوشت؛ در تصاویر پخش شده از آتش زنندگان در خبرگزاریها، شماری از مسئولان دولت سابق ...و داماد صادق محصولی عضو کلیدی دولت احمدی نژاد دیده می شود.

اعتراف سخنگوی نیروی انتظامی تهران مبنی بر این که پلیس خیلی وقتها نمی تواند مردم را بزند، و گزارش تابناک از وجود برخی خودیها در تصاویر و وجود خودروهای شخصی متعددی با پلاکهای قم و کرج (سایت عصر ایران)  و.... حکایت از عقب نشینی با شتاب می دهد. عملی که آمران و عاملان آن حتا شجاعت آن که با نام و نشان خود را معرفی کنند ندارند.

واقعیت این است که نیروی خودسَر در رژیم وجود ندارد. این اراذل و اوباش همان لباس شخصیها هستند که به وسیله بسیج سپاه پاسداران هدایت می شوند و سرنخ اصلی انها هم در بیت ولی فقیه است. 

اما بیچاره لباس شخصیهایی که این بار با لقبهایی که از آمران ندامت کرده خود گرفته اند نگران قطع نان مزدوری خود هستند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست