فراسوی خبر چهارشنبه 16 تیر

حکم ظالمانه شلاق و زندان برای کارگران بافق باید لغو شود

زینت میرهاشمی

 

علیرغم اعتراضهای گسترده، صدور حکم شلاق و زندان برای 9 نفر از کارگران شرکت معدن سنگ آهن بافق هنوز باطل نشده و پرونده کارگران این معدن همچنان باز نگهداشته شده است.

بیدادگاه یزد در 29 خرداد برای 9 کارگر شرکت معدن سنگ آهن بافق، حبس و شلاق تعلیقی صادر کرد. بازنگهداشتن پرونده حبس و شلاق مانعی برای شرکت احتمالی این کارگران در هر گونه حرکت اعتراضی کارگری است. یعنی در صورت تکرار اعتراض، این حکم اجرا خواهد شد.

جرم کارگران شرکت معدن اعتراض به وضعیت کاری، نحوه خصوصی سازی این معدن و بیکار شدن احتمالی آنها است.

زندانی کردن کارگران شهرداری اهواز به مدت 5 روز و بازگذاشتن پرونده شکایت شهرداری علیه آنها، فشار بر این کارگران است تا در هر گونه حرکت اعتراض دیگر شرکت نکنند. کارگران شهرداری اهواز در تاریخ 24 خرداد ماه در برابر ساختمان شهرداری اهواز تجمع کرده و خواهان برخورداری از دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار در این قسمت شدند.

امنیتی کردن حرکتهای اعتراضی - صنفی کارگران، حکمهای شلاق و حبس و .... شیوه ای غیر انسانی و ضد کارگری دیکتاتوری ولی فقیه در مورد نیروی کار است.

ربیعی وزیر کار رژیم، که در برابر موج اعتراض به شلاق خوردن 17 نفر از کارگران معدن طلای آق دره تکاپ، اظهار بی اطلاعی کرده و دو مدیر را از کار برکنار کرده آیا باز هم بی شرمانه ادعای بی خبری خواهد کرد.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست