فراسوی خبر... آدینه 17 مهر

ناکامی دولت روحانی در "صُدور انقلاب" به فرانکفورت

منصور امان

با درخواست حذف نویسنده انگلیسی هندی، آقای سلمان رُشدی، از فهرست میهمانان نمایشگاه کتاب فرانکفورت، "دولت اعتدال" روی دیگر سکه "دیپلُماسی لبخند" را به نمایش گذاشته است. این رویکرد بُنیادگرایانه، مگس در دیگ بار گذاشته شده آن دسته از محافل خارجی است که رژیم ولایت فقیه را به دلیل عقب نشینی هسته ای قابل مُعاشرت مُعرفی می کنند. 

دولت آقای روحانی پس از تلاش ناکام برای "صدور انقلاب" به فرانکفورت، نمایشگاه بین المللی کتاب این شهر را تحریم کرده است. در بیانیه رسمی که دایره رسمی سانسور در جمهوری اسلامی به این مُناسبت صادر کرده، از آقای رُشدی به عُنوان "نویسنده مُلحد" و "چهره منفور"ی یاد می شود که دعوت از او "بازی سیاسی با ارزشهای انسانی و دینی است".

پیشتر، مُعاون وزارت ارشاد اسلامی، آقای سیدعباس صالحی یادآوری کرده بود: "فتوای امام خُمینی در این موضوع نگاهی دینی است و هیچگاه کمرنگ نخواهد شد."

جالب این جاست که گردانندگان "دولت تدبیر و اُمید" برای حمله شریرانه به این نویسنده، فقط به دستاویز پیشین، یعنی کتاب "آیات شیطانی" اکتفا نکرده اند، بلکه ابتکار جنایی آیت الله روح الله خمینی را گُسترش داده و تازه ترین اثر آقای رُشدی را نیز مشمول همان حُکم دانسته اند. آنها فتوا داده اند: "آخرین اثر وی نوعی مُقابله مُستقیم با اندیشه ها و باورهای دینی می باشد."    

رژیم سانسورچی و قلم شکن جمهوری اسلامی درخواست گُستاخانه خود را در حالی مطرح می سازد که دعوت از آن برای حُضور بر تریبونهایی مانند نمایشگاه کتاب فرانکفورت همواره با اعتراض گُسترده نویسندگان، ناشران و نهادهای اجتماعی و همچنین اکراه دست اندرکاران همراه بوده است.  

هم از این رو، دولت آقای روحانی نمی بایست زمان زیادی در انتظار پاسُخ دندان شکن برگُزارکنندگان نمایشگاه می ماند. آقای یورگن بووز، مُدیر نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، با تاکید بر حضور آقای رُشدی تاکید کرد: "زندگی و آثار سلمان رُشدی به او صدایی تاثیرگذار در مباحثه جهانی پیرامون آزادی بیان در نشر می بخشد."

استمرار رویکرد بُنیادگرایانه رژیم مُلاها علیه آزادی بیان و وُجدان که با تروریسم دولتی نیز پُشتیبانی می شود، بیانگر این واقعیت است که مُعامله هسته ای فقط یک ایستگاه در مسیر طولانی چیرگی بر بُحرانهایی است که یک نظام مُستبد و تمامیت گرای مذهبی استعداد آفریدن آنها را دارد.

آیت الله خُمینی، یک مُتعصب خُشک مغز مذهبی، فقط پایه گذار این نظام نبود؛ او مُبتکر قتل نویسندگان، روزنامه نگاران، ناشران و حمله و بُمب گذاری در کتابفروشیها به بهانه "اهانت به مُقدسات" نیز هست. از این زاویه، رژیم جمهوری اسلامی پدرخوانده فکری قاتلانی است که از خاورمیانه تا آفریقا و اُروپا با همین استدلال مشغول سلاخی "کافران"، "مُرتدان" و "مُلحدان" هستند.     

برخورد کنونی دولت حُجت الاسلام روحانی، در خدمت تقویت بُنیادگرایی اسلامی است و زیر تعلُق رژیم ولایت فقیه به این صف بندی - با یا بدون بُمب اتُمی - خط تاکید کشیده است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست