فراسوی خبر .... یکشنبه ۱۸ آذر

 

از شلاق و زندان برای کارگران تا شیادی حسن روحانی

زینت میرهاشمی

 

حسن روحانی که از بی خاصیتی کلیدش حسابی ناامید و درمانده شده، بدون زاویه گَهگاهی اش با باند ولی فقیه، پا در جای پای ولی فقیه گذاشته و مرتب کشورهای دیگر را تهدید می کند. او که در حل مشکلات اقتصادی به موفقیت برجام و در نتیجه بهبود روابط با نهادها و جامعه جهانی دل بسته بود، اکنون مجبور شده احمدی نژادی حرف بزند.

تهدیدهای روحانی نه از موضع قدرت بلکه از موضع ضعف و پُر از تناقض در مورد تاثیر تحریمها است. از سویی دیگر این تهدیدها بر مواضع و یا حرفهای معنا داری سوار شده که رویدادهای روزانه در ایران، بی اعتباری و فریبکارانه بودن آن را بر ملا می کند.

حسن روحانی در اجلاس سراسری نماز، در چهارشنبه ۱۴ آذر در شهر سمنان گفت: خدا نیاورد روزی را که نماز ابزاری برای درجه و پست و گزینش شود. با توجه به ابزاری شدن دین برای سرکوب و تبعیص، این آخوند شیاد مجبور است در مورد آن چه هر روز استفاده ابزاری از دین در ایران اتفاق می افتد را بر روی خود نیاورد.

این شیوه شیادی و فریبکاری حسن روحانی در کنفرانسی که از مجلس نشینان افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه در تهران در روز شنبه ۱۸ آذر برگزار شد، خود را نشان داد. ترکیب این کشورها

نه تنها افقی برای مداوای دردهای روحانی نمی گشاید، بلکه برخی از آنها مانند چین به مبادله نفت ارزان با کالاهای بنجل فکر می کنند و مشتاقانه برای این فرصت به حرفهای روحانی گوش می دهند.

روحانی مبارزه با مواد مخدر را یکی از کارهای هزینه بردار دولتش دانسته که خواستار پرداختی از طرف کشورهای غربی بابت این نیست. از این که در ایران انواع مواد مخدر به آسانی در دَسترَس هست و همه نهادها از افزایش استفاده از مواد مخدر و کاهش سن افراد معتاد سخن می گویند بگذریم، معلوم نیست چرا روحانی از این پدیده برای تهدید استفاده می کند. وی هشدار می دهد که اگر تحریمها اجرا شود: شما نخواهید توانست از زیر آوار مواد مخدر، پناهچویان و بمبها و ترورها به سلامت خارج شوید.

روشن است که این زیان تهدید که البته پشتوانه زیادی هم ندارد، در قدم اول به ضرر مردم ایران است. با طرح این تهدیدها، سوال این است که رژیم ایران چگونه می خواهد این تهدیدها را عملی کند. روحانی در این کنفرانس از فقر و نابرابری که می تواند ریشه های خشونت باشد و یا از بزهکاری، قاچاق و پولشویی و... نقش رژِیمش در کاهش این موارد صحبت کرد. وی بی شرمانه مدعی شد؛ صدای مردم منطقه را شنیده که می گویند جنگ و خونریزی بس است....عقب ماندگی و تبعیض، تحریم و تحقیر کافی است.....

روحانی صدای مردم منطقه را شنیده ولی بدان عمل نمی کند و نمی خواهد صدای مردم ایران را بشنود که می گویند دیکتاتوری مدهبی و جمهوری اسلامی بس است.

کارگران صنعت فولاد در اهواز در روز شنبه ۱۷ آذر بیست و نه روز است که با صدای بلند خواسته های خود را فریاد می زنند. کارگران نیشکر هفت تپه خیابانهای شوش را تسخیر کردند تا صدای شان را به گوش همه برسانند. همه جهان این صداها را شنید اما رژیم ولایت فقیه برای خفه کردن این صدا، نمایندگان کارگران را دستگیر کرد. اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان در سیاهچالهای دیکتاتوری ولایت فقیه که همین روحانی رئیس دستگاه اجرایی آن است زیر شکنجه هستند. در همین روزی که حسن روحانی از مبارزه با خشونت و تروریسم حرف می زد، ۱۰ تن از کارگران فولاد اهواز احضار شده و مورد تهدید واقع شدند تا از اعتصاب دست بردارند.

بیدادگاه کیفری ایلام ۱۵ کارگر شرکت پتروشیمی ایلام را به زندان و شلاق محکوم کرد.

رژیم حاکم بر ایران عامل اصلی خشونت و تروریسم در منطقه و تهدیدی برای کشورهای دیگر است. دخالت در عراق، سوریه، یمن نه به گذشته بلکه همچنان در جریان است و به مشکلی برای مردم این کشورها تبدیل شده است. در نتیجه برآمد این کنفرانسها دستهای نیازمند رژیم ولایت فقیه برای ادامه حاکمیت را پُر تر نخواهد کرد.

 

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست