فراسوی خبر آدینه 18 دی

اقتصاد مقاومتی یعنی بیکاری و آسیبهای اجتماعی

زینت میرهاشمی

در روزهای اخبر دو آمار تکان دهنده از طرف پایوران رژیم در رابطه با وضعیت بحرانی، آسیبهای اجتماعی و موضوع اشتغال داده شد. این دو آمار در کنار حرکتهای اعتراضی کارگری در هفته جاری و به ویژه جرکت اعتراضی صدها تن از کارگران عَسَلویه، واقعیت اقتصاد مقاومتی ولی فقیه را بیشتر نشان می دهد.

 

رئیس سازمان بهزیستی روز چهارشنبه 16 دی اعلام کرد که 34 درصد از افراد بالغ کشور دچار مشکلات روانی هستند، در حالی که به گفته وی در سال 92 کسانی که دچار مشکلات روانی بودند 25 درصد افراد بالغ را شامل می شدند.

روز سه شنبه 15 دی، گزارشی در مورد وضعیت بیکاری نیروهای جوان در سایت حکومتی مهر درج شد. بر طبق این گزارش نرخ بیکاری جوانان زیر 30 سال را 48.7 درصد و نرخ بیکاری زنان 85.9 درصد است. نرخ بالای بیکاری جوانان زیر 30 سال، هدف استثمارگرانه  لایحه برنامه ششم در رابطه با کاهش دستمزد نیروی کار زیر 29 سال را برجسته می کند. این لایحه به صاحبان سرمایه مژده بزرگ برای به بردگی کشیدن نیروی کار جوان می دهد.

با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و تبلیغ رشد جمعیت، می توان پیش بینی کرد که تعداد زیادی از نیروی کار از دستیابی به حداقل حقوق محروم و تعداد انبوهی از نیروی کار به دلیل طمع سرمایه داران در استفاده از تبصره طرح برنامه ششم، به دلیل سن بالا از ورود به بازار کار محروم خواهند شد.

در میانه معضل بیکاری و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن، جدال باندهای درون هرم قدرت هم تشدید می شود. روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران روز پنجشنبه 17 دی سخن پراکنی پاسدار نقدی را درج کرده است. پاسدار نقدی با کنایه به روحانی می گوید:چرخ کارخانه ها و سانتریفوژها با هم پنچر شدند. وی با طعنه گفت قرار بود هم چرخ سانتریفوژها بچرخد و هم چرخ کارخانه ها، اما دیدیم که چرخ هر دو پنچر  و اقتصاد ما دچار رکود شد و هیچ خِیری ندیدیم.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست