فراسوی خبر سه شنبه 18 فروردین

 

زهر اتمی همراه با سرکوبی بیشتر

 

زینت میرهاشمی

 

کنش و واکنشها پیرامون بیانیه لوزان، گرچه به معنی تعیین تکلیف قطعی نبوده و افق روشنی را در ماههای پیش روی نشان نمی دهد، اما آن چه مسلم است بحران در حاکمیت ولایت فقیه و همچنین تضاد بین دولت اوباما با کنگره آمریکا را تشدید خواهد کرد.

بر متن رویدادهای پیش آمده روشن است که شرایط به عقب برنخواهد گشت. شرایط تغییر کرده و راهبرد مذاکره برای مذاکره به منظور خرید وقت و ایجاد فضای دلخواه برای رژیم به پایان رسیده است. این که در مذاکرات با توجه به خنثی سازی توان دستیابی رژیم به سلاح اتمی، حداقل برای مدتی، چه چیز نصیب رژیم شده روشن نیست. اما تجربه نشان داده که دستگاه قدرت و در راس آن ولی فقیه در برابر چنین بحرانهایی و برای حفظ نظام پوسیده خود، آزار و فشار بر زندانیان سیاسی و  سرکوب فعالان جنبشهای اجتماعی را شدیدتر کرده است.

برای همین امر است که ماموران ولی فقیه در روز دوشنبه 17 فروردین به فاصله چند روز بعد از بیانیه لوزان به زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت یورش بردند.

قتل عام زندانیان سیاسی بعد از پایان جنگ در سال 1367 به فرمان مستقیم خمینی و حمایت و یا سکوت همه پایوران رژیم در برابر این کشتار وسیع را کسی فراموش نکرده است. گرچه شرایط فعلی بسیار متفاوت از شرایط دهه 60 از نظر آگاهی و جنبشهای اجتماعی است، اما همواره این دیکتاتورها هستند که تنها راه نجات خود را در تشدید سرکوب می بینند. پس تشدید سرکوب چه در سیاهچالها، چه در جامعه در برابر فعالان اجتماعی و چه در زندان لیبرتی به عنوان پادزهری از طرف ولی فقیه زخم خورده محتمل است. مهار سیاست سرکوب از طریق جنبشهای اجتماعی امکان پذیر است. امروز بیش از هر زمان دیگر خواست مشروط کردن روابط سیاسی اقتصادی کشورها با رژیم به رعایت حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی می تواند به عنوان یک خواست همگانی کاربرد داشته باشد.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست