فراسوی خبر چهارشنبه 18 فروردین

 

دستگیری کارگران مجتمع مس میدوک محکوم است

زینت میرهاشمی

 

 

دستگیری 15 تن از کارگران مجتمع مس میدوک در شهر بابک از استان کرمان، نشان دهنده هراس رژیم از تشکل یابی و تداوم حرکتهای اعتراضی کارگران است. کارگران این مجتمع به دنبال شکایت کارفرمای این معدن در پی اعتراض صدها تن از کارگران در روز یکشنبه 15 فروردین انجام شده است.

همایش اعتراضی کارگران مجتمع مس میدوک روز یکشنبه در اعتراض به شرایط نابرابر مزد در برابر محل کارشان برگزار شد. در این همایش اعتراضی 800 تن از کارگران شرکت داشتند.

 

حرکتهای اعتراضی کارگران مجتمع مس منطقه شهر بابک سابقه طولانی دارد و تا کنون همواره مورد سرکوبی ماموران رژیم قرار گرفته است. دستگیری با شکایت کارفرما شکل جدید از سرکوب سیستماتیک کارگران است.

در پایان سال 94 نیز شاهد دستگیری تعدادی از کارگران مجتمع مس خاتون آباد بودیم که هنوز پرونده آنها تعیین تکلیف نشده است. دستاورد اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی برای کارگران در سال 95، در قدم اول دستگیری تعدادی از کارگران است.

بر طبق مثل سالی که نکوست، از بهارش پیداست، متاسفانه برای کارگران در این سال چشم اندازی جز درد و رنج وجود ندارد.

این گونه بازداشتها برای خاموش کردن صدای اعتراض کارگران و جلوگیری از گسترده تر شدن آن است. ترس رژیم از شورشهای احتمالی در اثر تشدید فقر، بی عدالتی و تنگدستی بارها از زبان برخی از کارگزاران رژیم بیان شده است. اعتراض به شرایط نابرابر و مبارزه برای مزد عادلانه حق ابتدایی کارگران است. دستگیری کارگران معدن مس میدوک محکوم است.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست