فراسوی خبر... شنبه 18 مهر

اعتراضات هزاران معلم، ندای حق طلبی میلیونها زحمتکش ایرانی است

لیلا جدیدی

هزاران کارورز فرهنگی آزاده و رنج دیده، باوجود فشارهای امنیتی، تهدید و بازداشت، به مناسبت "روز معلم" در شهرها و در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کرده و بر مطالبات به حق خود پافشاری نمودند. آنان در همه شهرها دریک حرکت ابتکاری و متحد که نشان از سازماندهی دارد، حلقه های انسانی ایجاد کردند.

روز 16 مهر، فرهنگیان بسیاری از شهرهای بزرگ کشور، از جمله، سنندج، مریوان، سقز، سردشت، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، همدان، مشهد، تربت حیدریه، رشت، ساری، اهواز، خرمشهر، تبریز، جیرفت، قم، کرج، قیر و کارزین، بندرگز، بندرترکمن، آق قلا و علی آباد و در استانهای گلستان، مازندران و خوزستان تجمعات وسیعی برپا کردند. آنها با شعارهای "معلم زندانی آزاد باید گردد"، "معلم به پا خیز، برای رفع تبعیض" و در دست داشتن پلاکاردهایی که مطالبات آنها را بازگو می کرد، در این میدان مبارزه حضور یافتند.

در سنندج، معلمان به صورت نمادین حلقه ای تشکیل داده و محوطه اداره کل آموزش و پرورش کردستان را چندین بار دور زدند. آنها در قطعنامه پایانی تجمع خود از معلمان دربند یاد کرده و حمایت شان را اعلام کردند.

در همدان، معلمان آزاده تجمع اعتراضی خود را همبستگی با معلمان سراسر کشور توصیف کرده و خواستار آزادی همکاران دربندشان و رفع تبعیض از معلمان شدند.

در کرمانشاه، "جمعیت مملو از پیشکسوتان صنف، تا جوانها، شاغل و بازنشسته، مرد و زن بود". آنان خواسته های شان را نوشته بر روی پلاکارد در دست داشتند و بروشوری که برآمد چندین جلسه بحث صنفی و خواسته های صنفی معلمان بود را پخش کردند. در این تجمع بیش از ۷۰۰ نفر شرکت داشتند.

در مشهد، معلمان از خیابان به داخل اداره رفته و بیانیه ای در دفاع از همکاران زندانی و محکومیت فضای امنیتی توسط خانمی فرهنگی خوانده شد.

خواسته و مطالبات معلمان کشور ما خواسته هایی بدیهی و اولیه است و تهاجم و فشار، دستگیری و زندانی کردن آنها به خاطر ابراز آن در جهان امروزی بی سابقه است.

روحانی که چندی با وعده "مهار تورم"، "توجه به بخش آموزش و بهداشت"، "میدان دادن به تشکلهای مدنی"، "حذف نگاه امنیتی به اعتراضات و انتقادات" و غیره گذران می کرد، زندگی و کار را برای زحمتکشان و به ویژه آموزگاران، کارگران و کارورزان بهداشت و سلامت وخیم تر کرده و با دستگیریها و اعدامهای پیاپی جو وحشت بیشتری به وجود آورده است.

اما اعتراضات روز 16 مهر به رژیم ولایت فقیه نشان داد که حضور هر یک از معلمان در این شرایط خفقان بار، پژواک صدای هزاران معلم و زحمتکش است. آنها گام به گام و ذره به ذره راه خود را برای به دست آوردن حقوق شان باز می کنند؛ حقوقی که رژیم ولایت فقیه قادر به پرداخت آن نیست و نخواهد بود.

 

 

بازگشت به صفحه نخست