فراسوی خبر ... پنجشنبه ۱۰ خرداد

 

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون علیه عاملان فقر

زینت میرهاشمی

 

روز چهارشنبه ۹ خرداد، با چندین گردهمایی اعتراضی و تداوم اعتصاب گسترده رانندگان کامیون به پایان رسید. این اعتصابها در شرایطی صورت می گیرد که کارگزاران رژیم در اشکال مختلف علاوه بر دادن وعده های توخالی با تهدید و آزار برای در شکستن اعتصابها و جلوگیری از گردهمائیهای اعتراضی تلاش می کنند. پایوران رژیم و در راس آن خامنه ای به خوبی از عمق نفرت از نظام باخبرند و برای همین خامنه ای دستور تشکیل یگانهای حفاظت در دستگاههای اجرایی را می دهد.

 

صادق لاریجانی از جمله پایوران رژیم است که کاسه صبرش از این اعتراضهای مردمی به سر رسیده و در شکل خشنی واکنش نشان داد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه رژیم، گفت: نظام نظاره گر نخواهد بود و به شدت با آنان برخورد می کند.  البته این دژخیم منفور و فاسد شدت برخورد را مشخص نکرد. با نگاهی به چند رویداد مهم که در روز چهارشنبه جریان داشت، می بینیم که چرا پایوران رژیم این گونه آشفته حال شده و خشونت خود را به رخ مردم می کشند. در حالی که مردم نه تنها چیزی برای از دست دادن ندارند، بلکه هر روز سفره خود را خالی تر می بینند.

اعتراضها و اعتصابها روز چهارشنبه تلاشی است علیه عاملان فقر و بی عدالتی، علیه شلاق و زندان و علیه هر نوع فشاری که زندگی کارورزان را به تباهی کشیده است.

 

بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، برای دومین روز دست به تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز زدند.

نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از کارگران ۳ معدن همکار و حشونی و پایدانا متعلق به شرکت ذغال سنگ، در اعتراض به برآورده نشدن خواسته های شان دست از کار کشیدند.

دامداران استان فارس شیراز در محل جهاد کشاورزی استان فارس دست به تجمع اعتراضی زدند.

تعدادی از ساکنان منطقه (ناله شکینه) در محل فرمانداری شهرستان بوکان در اعتراض به نبود آب و گاز دست به تجمع اعتراضی زدند.

شالیکاران خوزستان در اعتراض به طرح ممنوعیت کشت برنج در خوزستان، دست به اعتراض زده و ساختمان اداره آب اهواز را تصرف کردند.

غارت شدگان افضل توس مشهد در بلوار سجاد تجمع کردند.

کارگران فاز ۱۲ پارس جنوبی در اعتراض به کاهش مزایای مزدی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران کارخانه آذرآب اراک در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان استانداری مرکزی تجمع کردند.

و اعتصاب سراسری رانندگان خودروهای سنگین و کامیونداران برای نهمين روز متوالي ادامه یافت.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست