فراسوی خبر .... شنبه ۱۹ خرداد

 

امنیت ولایت زیر ماسک دفاع از مردم فلسطین

زینت میرهاشمی

 

کشتن مردم بی دفاع فلسطین همیشه و در هر زمان محکوم است. همسویی و اتحاد عمل خامنه ای و نتان یاهو علیه مردم فلسطین بارها ثابت شده است. خطابه های نماز جمعه خوانان در روز آدینه ۱۹ خرداد، اظهار نظرهای پایوران رژِیم به شمول سپاه پاسداران و بیانیه پایانی روز قدس و شعارهای داده شده در این مراسم دولتی مانند  سالهای پیش، نمایشی از ترویج خشونت، جنگ طلبی و تهدید دشمن همزاد دیکتاتوری ولی فقیه بود. برآمد همه خطابه ها، گفته ها و عملکردها بار دیگر بر این گمانه تاکید می کند که همه این فعالیتها برای تضمین امنیت خلیقه تهران انجام می شود نه دفاع از مردم فلسطین.

 

رژیم ولایت فقیه که از جنگ ۸ ساله به عنوان برکتی برای سفت کردن پای خود با تحمیل هزینه های سنگین به مردم، استفاده کرد، اکنون نیز نیاز دارد به بهانه تهدید دشمن خارجی، فضای جنگی را بازسازی کند. نمایش دولتی روز قدس برای نگاه داشتن همین فضا و عضو گیری برای لشکرهای مدافع حرم و .... تا کنون انجام شده است. می توان گفت که رژیم جمهوری اسلامی ۴۰ سال است در جنگ است و در همین میدان جنگ تاکنون توانسته به حیاتش ادامه دهد و البته جنگ طلبان اسرائیل به خصوص دولت نتان یاهو کمک شایانی به این سیاست کرده اند.

رجزخوانی معاون سپاه پاسداران در نمایش دولتی روز قدس تاکید بر جنگ طلبی رژیم است. پاسدار حسین سلامی گفت نیرویی به نام حزب الله در مرزهای اسرائیل وجود دارد که می تواند صد هزار موشک را روانه رژیم اشغالگر قدس کند. حسن نصرالله که بارها به طور آشکار گفته حتا نان و آبشان را جمهوری اسلامی تامین می کند.

پاسدار سلامی حمایت از نهضت فلسطین را بخشی از سیاست امنیت رژیم دانست و اقرار کرد که: ما باید گلوی دشمنانمان را در دوردست بفشاریم، آنها نباید فرصت پیدا کنند به ما نزدیک شوند.

پاسدار فیروزآبادی، مشاور نظامی خامنه ای در نمایش قدس گفت: در خلیج فارس نیز گنبد آهنین واقعی متعلق به جمهوری اسلامی است و این امر بارها ثابت شده است.

اما آن چه که در قلب ایران می گذرد، اراده مستحکم برای تغییر و گذر از کل حکومت با شعار اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تمومه ماجرا....است. سیاست رژیم مبنی بر تبدیل تهدیدها به فرصتها و حفظ امنیت نظام از طریق جنگ طلبی در دوردستها زیر منگنه شرایط داخلی و جهانی قرار گرفته و این مردم ایران هستند که بر این سیاست و عملکرد رژیم خط بطلان کشیده اند.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست