فراسوی خبر .... پنجشنبه ۱۹ مهر

 

اعدام و خشونت مشخصه اصلی رژیم ولایی

زینت میرهاشمی

 

این روزها دست به دامان شدن به دادگاه بین المللی لاهه به عنوان حربه ای برای مظلوم نمایی رژیمی که به عنوان یکی از نقض کنندگان کنوانسیونها و عهد نامه های بین المللی ید طولانی دارد، سوژه داغی و البته مضحکی برای روزی نامه های حکومتی شده است.

رژیم بنیادگرای ولایت فقیه طی ۴ دهه حکومت ننگین خود برای کشورگشایی و ایجاد اتحاد جماهیر اسلامی به رهبریت ولی فقیه ساکن در تهران، تمامی کنوانسیونهای بین المللی را با توسل به تروریسم و جنگ طلبی زیر پا گذاشته است. نقض کنوانسیونها و مقاوله نامه های بین المللی همراه با سرکوب داخلی و نقض حقوق شهروندان ایران، برای حفظ نظام ارتجاعی بوده است. اعدامهای گسترده به ویژه اعدام کودکان، آزار و اذیت و دستگیری فعالان سندیکایی و نیروهای کار، نقض حقوق بشر، سرکوب زنان، ملیتهای و اقلیتهای دینی و... نمونه هایی از نقض کنوانسیونهای بین المللی است.

شکایت رژیم به دادگاه بین المللی لاهه با تکیه بر پیمان مودت بین دولتهای آمریکا و ایران که از همان ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی با بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا و اشغال آن نقض شده است، بیشتر به کمدی می ماند.

سران فاسد حکومت هنگامی که در خارج از مرزهای ایران دست به اقدامات تروریستی می زنند به روزهایی که باید تنبیه شوند فکر نمی کنند. بر همین منظر باید تلاشی جهانی شود که سران حکومت در دادگاههای صلاحیتدار بین المللی برای همه جنایاتی که در مورد مردم ایران آنجام داده اند بر صندلی متهم بنشینند.

دستگیری تهدید به اعدام رانندگان کامیون که تنها سلاح شان برای اعتراض به بی عدالتی، اعتصاب است، نقض حقوق کار و حق اعتصاب است که در سازمان جهانی کار به رسمیت شناخته شده است. دستگیری نزدیگ به ۳۰۰ تن از رانندگان نه فقط نتوانسته صدای حق خواهی رانندگان را خاموش کند بلکه همراهی بخش زیادی از بازاریان و کسبه با رانندگان، نشان دهنده اعتلای جنبش حق خواهی است.

رئیس کل بیدادگستری استان کرمانشاه با تایید خبر دستگیری ۱۰ نفر دیگر از کامیونداران، آنها را به جرمهایی همچون قتل (اگر کسی با سنگی به قتل برسد)، قطاع الطریق و مفسد فی الارض که مجازاتهای بسیار سنگین در انتظارشان خواهد بود، متهم کرد.

آخوند محسن کرمی گفت:دادسرای استان قزوین اشد مجازات را برای این افراد تقاضا کرده است و اگر جرم محاربه آنها محرز شود احکام سنگینی همچون اعدام برای آنها صادر خواهد شد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه بیدادگری ولی فقیه و محمدجعفر منتظری، بیدادستان رژیم هم قبلا مجازاتهایی سنگین و اعدام را در مورد کامیونداران مطرح کرده اند.

به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی علیه حکم اعدام، داده های آماری در مورد تعداد اعدامهای انجام شده در ایران طی یک سال اخیر، وضعیت اسفبار نقض حقوق بشر را نشان می دهد. دستگیریهای گسترده در استانهای خوزستان و کردستان، به ویژه بعد از حمله مسلحانه به رژه نیروهای نظامی رژیم در اهواز، دستگیریهای گسترده فعالان اجتماعی و مدنی در ماههای اخیر .... همه نشانه شدت گیری سرکوب و خشونت است. رژیم با تمام توانش به میدان جنگ نابرابر و ناعادلانه با مردمی وارد شده است که در کف خیابان از هر شکل و طریقی در این میدان جنک، رژیم را نفی می کنند و خواهان تغییر وضع موجود هستند.   

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست