فراسوی خبر .... چهارشنبه ۱۹ آبان

 

تهدید اقلیم کردستان از طرف مشاور خامنه ای

 

زینت میرهاشمی

 

سخنان تهدید آمیز یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی ولی فقیه در مورد اقلیم کردستان با واکنش تند دولت اقلیم کردستان روبرو شد. حرفهای تهدید آمیز و تحقیرانه مشاور خامنه ای، برآمد عملکرد دخالتگرانه رژیم در عراق است.

مشاور نظامی ولی فقیه روز دوشنبه ۱۷ آبان گفت:ما واگرایی را نمی پسندیم، اقلیم کردستان عراق بدون حمایتهای ایران نمی تواند سرپای خود بایستد و خودش را اداره کند. وی که کردها را مدیون رژیم دانست تهدید کرد که اگر آنها از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران فاصله بگیرند، معلوم نیست سر بزنگاه ایران به آنها کمک کند.

بیانیه افلیم کردستان در روز سه شنبه ۱۸ آبان ، اظهارات یحیی صفوی را دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه قلمداد کرد.

در حالی که عراق به حیات خلوت رژیم تبدیل شده و خامنه ای دخالت سیاسی و نظامی در این کشور را حق خود می داند، طبیعی است که دخالتهای کشورهای دیگر در عراق را بر نتابد. البته این برنتابیدن نه از سر دلسوزی برای مردم عراق که به خاطر تضعیف موقعیت رژیم در این کشور و تنگ شدن میدان یکه تازی اش است. مداخله کامل رژیم ایران در عراق که به دنبال اشغال این کشور توسط آمریکا صورت گرفت، مساله صلح و همزیستی نیروهای سیاسی در عراق را به بن بست رسانده است.

از نگاه ولی فقیه اگر کردها و سُنیهای عراق گوش به فرمان ولی فقیه نباشند، در جبهه دشمن قرار دارند. خامنه ای افرادی مثل المالکی را تقویت می کند که کردها را مهار و سنیها را سرکوب کند. این سیاست نه فقط به زیان مردم عراق است، بلکه به مردم ایران هم هزینه های کلانی را تحمیل می کند.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست