فراسوی خبر چهارشنبه 19 خرداد

 

تله فقر و دروغهای ربیعی پیرامون چهره دردناک فقر

 

زینت میرهاشمی

 

داده های آماری همراه با واقعیتهای زندگی مردم، کنشهای محرومان جامعه در برابر فاجعه دردناک فقر (اعتیاد، افزایش خودکشی، کار کودکان و... ) بر بی اعتباری سخن پراکنیهای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یکصد و پنجمین کنفرانس سازمان بین اللملی کار مهر تایید می زند.

روز سه شنبه 18 خرداد، وزیر دولت کلیددار در این کنفرانس، با شعر و شعار و حرفهای کلی در مورد فقر در جهان و تعریف از خود و دولتش، به شیوه احمدی نژادی متوسل شد تا وضعیت فلاکت بار مردم ایران را برای دولتهای خارجی لاپوشانی کند.

 

حرفهای ربیعی در مواردی که به مستحکم تر کردن تله فقرکمک می کند دقیقا همانهایی هستند که در جمهوری ولایی خامنه ای به نام اقتصاد مقاومتی در حال اجرا است. مواردی مانند نظامیگری با تشدید بی ثباتی سیاسی ملی و منطقه ای که وی در روضه خوانی خود به عنوان عوامل تله فقر در منطقه نام برد، همان مسیری است که رژیم ایران طی می کند.

 

نکته مهیج حرفهای ربیعی در مورد فعالیتهای مثبت اقتصادی دولت روحانی، اشتغال فراگیر فقر زدا است. تمجید او از عدالت در قانون اساسی رژیم را می توان با شلاق زدن کارگران محک زد.

ربیعی با سرهم کردن چند دروغ بزرگ گفت:در سال جاری بیش از 40 میلیون ایرانی در روستاها و کارگران بخش غیر رسمی در شهر از خدمات درمانی کاملا رایگان بهره مند شدند و 11 میلیون نفر برای امنیت غذایی مورد حمایت قرار گرفتند و بیمه اجتماعی ارزان قیمت با مساعدت دولت برای روستائیان و کم درآمدها مهیا گردید.

وی مدعی شد که در هیچ دوره ای تا این اندازه روابط کارگر و کارفرما به هم نزدیک نبوده است. عجب دروغی! ملیونها بیکار، حداقل دستمزد یک سوم خط فقر، شلاق زدن کارگران به دلیل اعتراض به بیکاری و....از نمونه های نزدیکی کارگر و کارفرما است! در مورد بهداشت و درمان رایگان هم حرفهای وی مرغ پخته را هم به حنده وا می دارد چه برسد به مردم محروم روستاهای ایران.

 

در رویدادی دیگر وزیر صنعت دولت روحانی روز دوشنبه 17 خرداد در رابطه با فاجعه در بخش صنعت و رشد بیکاری با توجه به پایین بودن رشد اقتصادی گفت: با این رشد، بیکاری و تورم در مدت کوتاهی دو برابر خواهد شد.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست