فراسوی خبر....آدینه 19 شهریور

مدیریت مسجدالحرام، لقمه بزرگتر از دهان خامنه ای

زینت میرهاشمی

 

ولی فقیه در عین ناتوانی در مدیریت تضادهای حکومتی، خواستار بسیج مسلمانان جهان جهت مدیریت بر مسجدالحرام شد. وی روز چهارشنبه 17 شهریور برای چندمین بار موضع ماجراجویانه و پرخاشگرانه علیه عربستان سعودی گرفت. او گفت:این حکومت، لایق اداره حرمین شریفین نیست که این واقعیت باید در جهان اسلام ترویج شود و جا بیفتد. وی در سخن پراکنی خود تا جایی پیش رفت که از دولتها و مسلمانان جهان خواست که فکری اساسی برای مدیریت حرمین شریفین و مساله حج بکنند.

موضع شدیدالحن خامنه ای در رابطه با عربستان یک موضع تدافعی در واکنش به گسترش مخالفتها علیه رژیم ایران و شکل گیری جبهه بندی جدید در رابطه با کوتاه کردن نقش مداخله جویانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا است.

حسن روحانی به طور مستقیم حمله کنندگان به سفارت عربستان را نادان نامید و بنابرین توپ را به زمین ولی فقیه پرتاب کرد.

روز چهارشنبه 17 شهریور، حسن روحانی در رابطه با شرایط پیش آمده گفت: متاسفانه تعدادی نادان و احساساتی این بهانه را در اختیار دولت عربستان قرار دادند تا با فرار رو به جلو و نمایش قطع رابطه سیاسی، خودش را از فشارهای سیاسی و حقوقی دولت ایران برهاند.

البته حسن روحانی از دستوردهندگان به این نادانان سخنی نگفت و کیست که نداند این گونه نادانان یا لباس شخصیها تحت امر چه کسی هستند و فرمان حرکت به آنها را چه کسی صادر می کند.

صحبتهای حسن روحانی بر سیاستهای تحریک آمیز و جنگجویانه رژیم مهر تاکید می گذارد. در حالی که حمله به سفارت یک کشور، حمله به آن کشور و اعلام جنگ محسوب می شود، خامنه ای می خواهد شکست توطئه هایش را با حرفهای تحریک کننده لاپوشانی کند.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست