فراسوی خبر... آدینه 20 آذر
ولایت فقیه در تضاد کامل با اعلامیه جهانی حقوق بشر

زینت میرهاشمی

روز 10 دسامبر سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر سال 1948 به تصویب رسیده است. این پیمان بین المللی تمامی قوانین شرعی و ضد بشری حکومتهای بنیادگرای مذهبی و دیکتاتوری را به چالش می کشاند و سرتاپای رژیم ولایت فقیه در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
وجود زندانیان سیاسی و مقاومت آنها در سیاهچالهای رژیم، تاکیدی بر نقض روزمره حقوق مردم ایران و نادیده گرفتن آنها به عنوان بشر از طرف حاکمان بر ایران است.
در مورد زندانیان با جرمهای عادی، تبعیض و خشونت بیداد می کند. دانه درشتها در مکانهای ویژه با امکانات زیاد می زیند و دانه ریزها و توده های محروم در بدترین وضعیت به سر می برند. گستردگی زندانیان عادی و رسیدن سن زندانیان مجرم به 13 سال، وضعیت بحرانی در جامعه را نشان می دهد. به گزارش هرانا، رئیس سازمان زندانها روز چهارشنبه 18 آذر از کاهش سن زندانیان خبر داد. رئیس سازمان زندانها در حالی که جمعیت ایران را رو به پیری ارزیابی می کند، اما به جوان تر شدن جامعه زندانیان اشاره می کند. وی می گوید:64 درصد کسانی که در زندان به سر می برند متاهل و 36 درصد دیگر مجرد هستند. وی در تاکید بر کاهش سن زندانیان می گوید: میانگین سنی جمعیت زندانیان هر روز کمتر می شود.

در رویدادی دیگر زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر پیامی منتشر کردند. در این پیام که توسط بیست زندانی سیاسی امضا شده توسط پایگاه اینترنتی فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران منتشر شده در مورد شکنجه های مزدوران رژیم نوشته شده: ناخنهای دست و پا را می کشند، کلاه آهنی بر سر می گذارند و به برق وصل می کنند که انسان دچار برق گرفتگی می شود، به تختی به نام معجزه می بندند و لخت می کنند و با زدن ضربات سنگین به کف پا طوری که ستون فقرات دچار آسیب می شود.
از این نمونه ها هر روز در زندانهای سراسر ایران اتفاق می افتد. جمهوری اسلامی با شکنجه و اعدام امنیت حکومت را تامین می کند و همین امر ناقض حقوق مردم و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست