فراسوی خبر آدینه 20 فروردین

 

از حصار امنیتی ولی فقیه تا مدارس بی دیوار

زینت میرهاشمی

 

پخش خبرها و تصاویر دردناک از فقر و تنگدستی مردم سیستان و بلوچستان، در بیت زَر و زور خلیفه ارتجاع تاثیری نداشته است. اگر بچه های فقیر مناطق مرزی از اسباب بازی محروم هستند در عوض سرکردگان سپاه به یاری ولی فقیه و حسن روحانی حسابی با موشک بازی سرگرم هستند.

پخش خبر دردناک فروریختن دیوار مخروبه خانه همجوار مدرسه بی دیوار بر سر دانش آموزان در روستایی در سیستان و بلوچستان و جان دادن معلم این مدرسه برای نجات جان دانش آموزانش، می توان آن را جنایتی دیگر در حق مردم مناطق محروم ایران که همه مسئولان رژیم و در راس آن ولی فقیه نقش دارند به حساب آورد. مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوپستان با بی شرمی از فداکاری معلم  جان باخته یاد کرده و و برای وی درخواست علو درجات کرده بدون آن که پاسخ به نداشتن دیوار برای مدرسه را دهد. علو درجاتی که سرکردگان رژیم در خانه های امن و حصار کشیده خود به آن پوزخند می زنند. 

وضعیت دردناک مردم مناطق مرزی سیستان و بلوچستان آینه ای از فساد، چپاوگری و بی عدالتی در دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه و نمونه ای از عمل و اقدام اقتصاد مقاومتی مورد نظر خامنه ای است.

در رویدادی دیگر برگزاری مراسم رونمایی از 12 دستاورد هسته ای و جدل لفظی روحانی، رفسنجانی و خامنه ای بر سر این که با چه زبان باید با آن طرف مرزیها روبرو شد، حکایت جام زهر را رونمایی می کند. برآمد جدلهای پارو زنان کشتی ورشکسته حکومتی، تقسیم قدرت و ثروت است و تنها موردی که به حساب نمی آید، ساختن دیواری مستقل برای مدارس بی حصار است.  حصار مدرسه های بی دیوار، خانه های مجاور آن است و دیوار امن سران حکومت به بهای فقر مردم ساخته می شود.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست