فراسوی خبر سه شنبه 20 مرداد

 

اعدام زندانی سیاسی سیروان نژاوی محکوم است

زینت میرهاشمی

 

اعدام  سیروان نژاوی، زندانی سیاسی کرد در روز یکشنبه 18 مرداد، جزیی از یک سیاست سرکوبگرانه است که گرچه در تمام طول حیات رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه اجرا شده، اما اکنون پس از عقب نشینی خامنه ای، ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

زندانیان بیشماری در لیست سیاه رژیم برای اعدام به سر می برند و سیروان نژاوی بعد از 4 سال حبس در سیاهچالهای جمهوری اسلامی، در زندان تبریز  اعدام شد. خامنه ای افزایش سرکوب و اعدام را پادزهر نوشیدن جام زهر و عقب نشینی شرمگینانه و اجباری اش برگزیده است.

روز یکشنبه یک زندانی به نام حسین بزرگ نژاد به جرم حمل مواد مخدر در زندان اصفهان به دار آویخته شد. همزمان تعدادی از زندانیان محکوم به جرمهای عادی در زندانهای مختلف کشور اعدام شده اند. اعدام دو زندانی در ملاء عام در مشهد و افزاش شلاق در خیابان در حضور مردم، نشانه وحشیگری بی حد و حَصر جنایتکاران حاکم است. به همین دلیل باید به طور مداوم این حقیقت را برجسته کرد که رژیم ولایت فقیه و جریان ارتجاعی داعش همطراز بوده و آن چه امروز داعش انجام می دهد رژیم ایران در تمام طول حیات خود انجام داده است. دقیقا همان کاری که داعش با اسیران اش می کند، حکام ایران با مردم ایران انجام می دهد.

 

داعش از سر بریدن فیلم و عکس می گیرد تا قدرت اش را به جهانیان نشان دهد و مزدوران جمهوری اسلامی در شهرهای ایران به طور علنی بساط شلاق و اعدام بر پا می کنند. لابیهای دولت تدبیر و امید در اروپا و آمریکا برای پیشبرد سیاست سازش و مماشات، مذبوحانه تلاش می کنند تا تصویر غیر واقعی از آن چه در ایران می گذرد را نشان دهند و رادیوهای بی بی سی و صدای آمریکا با به صحنه آوردن شکنجه گران ساواک و میدان دادن به آنها، می کوشند تا شکنجه را کمرنگ جلوه داده و مقصر اصلی در خشونت را نیروهای انقلابی نشان دهند. وقاحت بی بی سی به حدی رسیده که وقتی یک شکنجه گر از فشار و شلاق بر کف پا دفاع می کند، هیچ واکنشی در مقابل این اعتراف به جرم، که در کشورهای اروپایی قابل تعقیب است، نشان نمی دهد. بدیهی است از حرفهای یک شکنجه گر قدیم که با حرفهای یک پادوی وزارت اطلاعات رژیم کنونی در بی بی سی و صدای آمریکا تکمیل می شود، فقط خامنه ای سود برده و بساط شکنجه و اعدام را تحت عنوان حق قانونی حاکمیت برای مبارزه با خشونت رونق می دهد.  

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست