فراسوی خبر چهارشنبه 20 مرداد

 

اعدام جنایتکارانه محمد عبدالهی محکوم است

زینت میرهاشمی

 

به فاصله یک هفته از اعدام گروهی از زندانیان عقیدتی (اهل سنت)، محمد عبداللهی زندانی سیاسی کرد در بامداد روز سه شنبه 19 مرداد قربانی خشونت بارگاه خلیفه ارتجاع شد. این زندانی سیاسی بعد از تحمل 6 سال حبس توام با شکنجه و فشار همراه با تعدادی دیگر از زندانیان، با طناب دار ارتجاع در زندان ارومیه، اعدام شد و

خانواده های اعدام شدگان به خاطر اعتراض، به عدم دریافت اجساد فرزندان شان تهدید شدند و اعتراض خانواده ها در برابر زندان ارومیه با یورش ماموران روبرو شد و تعدادی دستگیر شدند.

خامنه ای برای روغنکاری چرخ دنده های زنگ زده ولایت به خون نیاز دارد. اوج گیری اعدام زندانیان سیاسی در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60، در دوره پسا برجام، بر دو نکته اصلی تاکید دارد.

یک، گسترش بحران در هرم قدرت بعد از زهر خوران اتمی و وحشت رژیم از پاشیده شدن بساط نظام،

دوم دست زدن به خشونت عریان و بی پرده برای ایجاد رعب بیشتر و جلوگیری از همگانی شدن جنبشهای اجتماعی.  

اما همانگونه که اعدامها و قتل عام زندانیان در دهه 60، امنیت و ثبات برای رژیم ایجاد نکرد، اعدامهای اخیر هم امنیت نخواهد آورد.

اعدام زندانی سیاسی کرد، محمد عبداللهی جنایت علیه بشریت و محکوم است. تشدید اعدامها بار دیگر بر شعار نه می بخشم و نه فراموش می کنیم و زنده باد دادخواهی تاکید می گذارد. صدای آنهایی که تلاش می کنند کشتار دهه 60  را با حرفهای بی محتوا به فراموشی بسپارند و میان جنایتکاران و قربانیان پل صلح بزنند، با تکرار جنایتهای رژیم محو می شود. تا زمانی که امران و عاملان قتل و کشتار زندانیان سیاسی به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه نشوند، چوبه دار استبداد مذهبی خون جوانان را همچنان بر زمین می ریزد.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست