فراسوی خبر یکشنبه 20 اردیبهشت

تهدید مردم مهاباد با بهانه های مسخره

زینت میرهاشمی

 

به دنبال دستگیریهای گسترده جوانان مهاباد در تظاهرات اعتراض شان نسبت به عوامل جانباختن فریناز خسروانی، روز شنبه عفو بین الملل نگرانی خود را از سرکوب یبیشتر مردم کردستان اعلام کرد و از نیروهای امنیتی رژیم خواست که به حق اعتراض و تجمع مسالمت آمیز شهروندان احترام بگذارند.

 

واکنش کارگزاران رژیم در برابر قتل فریناز به روال همیشگی متناقض و ریاکارانه است. موضعگیریهای متفاوت، حرفهای آخوند اژه ای و سخنان تهدید آمیز معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی، بر امنیتی بودن پرونده قتل فریناز تاکید می گذارد.

رسانه ها به دلیل پخش خبر و مردم مهاباد به دلیل اعتراض به کشته شدن فریناز در صندلی اتهام رژیم ولایت فقیه قرار گرفته اند. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی روز آدینه 18 اردیبهشت، ماجرای قتل و رویدادهای متعاقب آن را سیاه نمایی و فضا سازی خواند و مردم را به پایان خویشتنداری نیروی انتظامی تهدید کرد. قسمت مسخره سخن پراکنی تهدید آمیز وی ان جاست که  تصاویر و فیلمهای پخش شده از تظاهرات جوانان به پا خواسته مهاباد را غیر واقعی اعلام کرد.

این کارگزار امنیتی رژیم ولایی، در صدد است تا اعتراض بر حق مردم مهاباد را به بهانه فرار سرمایه داران از این منطقه سرکوب کند. در حالی که هدف سرمایه گذاری در این منطقه نه بهبود و ایجاد شغل برای جوانان و بیکاران، که تشدید تبعیض و مهار اعتراضهای مردم در این منطقه است.

اعتراضهای گسترده معلمان در نقاط مختلف ایران، دستگیری و آزار و شکنجه نمایندگان کانونهای صنفی معلمان و دستگیری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و عضو کمپین لغو اعدام، همه اینها ضعف و زبونی بارگاه خلافت خامنه ای را نشان می دهد که تنها راه را سرکوب مردم می داند. محکومیتهای بین المللی به روند گسترده اعدام در ایران تنها در صورتی می تواند به وضعیت حقوق بشر کمک کند که تبدیل به ابزاری عملی جهت فشار به رژیم شود.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست