فراسوی خبر ... شنبه ۲۱ مهر

جارزدن خطر براندازی از زبان سخنگویان ولی فقیه

زینت میرهاشمی

 

اگر کسی نسبت به وضعیت رژیم ولایت فقیه و ساختار حکومت در ایران خبر نداشته باشد و تنها نظاره گر تو سر هم زدن مجلس نشینان، هوچیگری ولی فقیه و شوی امام جمعه ها که نقش سخنگوی ولی فقیه و تبلیغ نظر او را دارند، باشد، از دموکراسی زیر سایه دیکتاتوری مذهبی دچار توهم می شود.

از یک سو ولی فقیه شمشیر از غلاف بیرون کشیده و همه را تهدید می کند که مبادا طرح پیوستن به پیمان اقدام ویژه مالی امضا شود و هر کس این کار را بکند خائن محسوب می شود و از سویی دیگر مجلس ارتجاع در روز یکشنبه ۱۵ مهر، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تروریسم (CFT) را تصویب می کند. در ظاهر امر، به نظر می آید که مجلس ملاها، حرفهای تهدیدآمیز رهبرشان را در فاصله بسیار کوتاهی نادیده گرفته اند. این که باندهای گوناگون با توجه به نقش و جایگاهی که در هرم قدرت دارند، با هم دعوا دارند و بارها به جدال و جنگ گرگهای حکومتی در همین فراسوها اشاره شده است، اما بر همگان روشن است که تمامی تصمیمهای ریز و درشت بدون تایید ولی فقیه سرانجامی پیدا نمی کند. حکم ولی فقیه تعادل بین جناحهای حکومتی را رسم و شکل می دهد. البته این فرض هم درست است که در شرایطی پیش آمده که رژیم زیر فشار مجبور به پذیرش مواردی شده است که به جرات می توان گفت به ولی فقیه تحمیل شده است. مانند پذیرش توافق برجام یا رویدادهای بعد از آن که ولی فقیه هنوز کبریت به آتش این قرارداد نزده که اوایل قولش را داده بود. بر آمد این وضعیت این است که ولی فقیه در قد و قامتی نیست که بتواند، بحران درون هرم قدرت را کاهش دهد و در عین حال بدون تصمیم او هم موضوعی حل نخواهد شد. حتا اگر این تصمیم جام زهر دیگری باشد.

سخنگویان ولی فقیه در روز آدینه ۲۰ مهر، تصمیم مجلس ارتجاع را از جنس تسلیم شدن در برابر آمریکا و اجرای برجام موشکی که بخشی از برنامه های دشمنان انقلاب اسلامی است دانسته و آن را تصمیمی که فقط و فقط اقدام کنندگانش را خوار و ضایع می کند دانستند که عده ای دیگر هم معترف بودند که ترسیدند و امضا کردند. امامان نماز جمعه سوال کردند که  آقایان نماینده مجلسی که راضی شدند این قرارداد ننگین را امضا کنند چرا ترس از آمریکا و صهیونیست شما را به ذلت کشانده است.

علم الهدی در سخن پراکنی اش در روز آدینه ۲۰ مهر  برای محکوم کردن لایحه فوق به مبارزه زینب متوسل شده است. وی که حتا اسم لاتین این کنوانسیون را هم نمی تواند تلفظ کند از این که سپاه قدس در لیست سیاه آمریکا است هشدار می دهد.

موضوع تصویب طرح پیوستن به FATF، قبل از این که موضوع قطع کمکهای مالی به تروریستهایی مانند حزب الله و ... باشد، موضوعی سیاسی و یک گام به سمت زیر ذره بین رفتن ساختار مالی و پولشویی رژیم است. زیرا که رژیم کمکهای مالی که به سازمانهای تروریستی می دهد از طریق بانک انجام نمی دهد. هراس رژیم از زیر ذره بین قرار گرفتن مبادلات مالی است و بنابرین تن دادن به این کنوانسیون، مانند جام زهری در گلو ولی فقیه است و همان طور که یک امام نماز جمعه اعتراف کرد ترس از اجرای برجام موشکی در بین است. به ویژه وقتی صدای شکستن استخوانهای رژیم از زبان پایوران رکاب زن رژیم هم درآمده باشد. معصومه آقاپور علیشاهی، مجلس نشین به درستی می گوید:جاده سیاسی و اقتصادی به شدت لغزیده است و براندازی را جار می زنند.

 

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست