فراسوی خبر ...... آدینه 21 آبان

 

بازداشت و شکنجه شرکت کنندگانِ تظاهرات پاسارگاد محکوم است

زینت میرهاشمی

 

دستگیری گسترده شرکت کنندگان در تظاهرات روز 7 آبان در پاسارگاد و به قتل رساندن یکی از شرکت کنندگان در زیر شکنجه، معنای واقعی آزادی اندیشه با ریش و پَشم نمیشه را نشان داد. چنین واکنش بی رحمانه برای تظاهرات مسالمت آمیز تعداد بیشماری از جوانان، هراس و وحشت رژیم را نشان می دهد.

دستگیر شدگان در آن روز حدود 150 نفر تخمین زده شده و دستگیریها همچنان ادامه داشته و سرنوشت آنان در بازداشتگاه شیراز نامعلوم است. به قتل رساندن مصطفی نبی از دستگیر شدگان تظاهرات پاسارگاد در زیر شکنجه، یک جنایت آشکار و محکوم است.

 

بر اساس خبر رادیو فردا، آدینه 21 آبان، بخشنامه ای با قید خیلی فوری از طرف رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافری صادر شده که از اعضای خود خواسته اسم و مشخصات افرادی را که از تاریخ 24 مهر ماه گذشته تا دهم آبان به شیراز سفر کرده اند را به این انجمن ارائه دهند. بر اساس همین خبر این مشخصات به پلیس امنیت اماکن ارسال خواهد شد.

 

اتاق فکر ولی فقیه از حرکت اعتراضی مردم پیام سرنگونی دریافت می کند و بر همین منظر به بند کشیدن هر صدای اعتراضی را راه حل حفظ امنیت نظام می داند.

تواب سازی در زیر شکنجه برای ایجاد رعب و وحشت از پروژه های رژیم است که شامل این افراد هم خواهد شد تا نشان دهند هزاران نفری که تجمع کردند، توطئه دشمن و فتنه گر بوده اند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست