فراسوی خبر... چهارشنبه ۲۱ آذر

تاخت و تاز روی تارهای تحمُل اُروپا

منصور امان

طرفهای اُروپایی رژیم مُلاها می گویند قصد دارند صورت حساب فعالیتهای شریرانه آنها را برایشان ارسال کنند. جبهه گیری بروکسل در همان حال که مُناسبات پیچیده آن با جمهوری اسلامی را بُغرنج تر می کند، همزمان می تواند فشار دوگانه ای را به رژیم حاکم بر ایران وارد کند.

نشست روز دوشنبه (۱۹ آذر) وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، واکُنش به تجاوزات منطقه ای، موشک پرانی و دسیسه های تروریستی در خاک اُروپا را در چشم انداز قرار داده است. آقای مایس، وزیر خارجه آلمان، که نتایج آن را اعلام می کرد، هشدار داد آنها با آنچه که در ایران می گذرد "موافق" نیستند و آن را "تحمُل" نمی کنند. با این حال هنوز معلوم نیست این رویکرد به گونه مُشخص چه پیامدهایی برای مُلاها در بر خواهد داشت.

اتحادیه اُروپا یک سیاست دو سویه را در برخورد به رژیم ولایت فقیه پیش می برد، یعنی در حالی که تلاش می کند "برجام" را نجات دهد، همزمان مایل است ماجراجویی منطقه ای و میلتاریستی مُلاها را نیز پایش کند. در عمل اما اُروپا نه در این و نه در آن مُوفق بوده است.

طرحهای بروکسل برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه رژیم مُلاها یا ناکام مانده و یا از سطح کاغذ پا فراتر نگذاشته. اجبار قانونی شرکتها به مُعامله با مُلاها و یا اعلام پرداخت غرامت به آنها با بی اعتنایی بخشهای نفت، اقتصاد و تجارت کلان روبرو گردیده و از سوی دیگر طرح ایجاد یک صندوق اعتباری برای مُبادله نفت با کالا با وجود اعلام پُر سروصدا، فقط در پهنه حرف وجود خارجی یافته و روشن نیست که حتی در صورت اجرایی شدن چیزی بیشتر از یک اقدام نمادین باشد.

آشکارترین نشانه ناکامی و بیهودگی رویکرد شُرکای اُروپایی مُلاها، کشانده شدن تروریسم دولتی رژیم جمهوری اسلامی به پُشت درب خانه آنهاست. هُلند، فرانسه و دانمارک یکی پس از دیگری هدف دسیسه های تروریستی مُلاها برای بُمب گذاری و آدمکُشی گردیده اند و چنین می نماید که آتش بس ترور در اُروپا خاتمه یافته باشد.

از این زاویه، تصمیمهای نشست بروکسل هر چه باشد، در سایه فقدان یک سیاست روشن و بی تناقُض در برابر رژیم مُلاها ارزشی آرایشی و کم تاثیر خواهد داشت. این اما هنوز به معنای آسودگی خیال برای رژیم ولایت فقیه نیست.

کمترین هزینه ای که حاکمیت در کوتاه مُدت خواهد پرداخت، ادامه وضعیت مُعلق و بلاتکلیف کنونی در مُناسبات اقتصادی با اُروپا است. در درازمُدت بی تردید به همان میزان که تدبیرهای اُروپایی به بُن بست نزدیک تر می شود، رویکرد آن با سیاست آمریکا نُقاط وحدت بیشتری پیدا خواهد کرد. این یک بازی دو سر باخت برای "نظام" مُنزوی و زیر تحریم است؛ چیزی که در آن مهارت مثال زدنی دارد.    

 

 

بازگشت به صفحه نخست