فراسوی خبر پنجشنبه ۲۱ بهمن

نرمش قهرمانانه با عمامه و جام زهر

زینت میرهاشمی

 

سخن پراکنیهای پایوران رژیم در آستانه سالگرد انقلاب ضد سلطنتی، نمایی از تشدید بحران حکومتی و هراس از تحمیل برجامهای دیگر است. از ولی فقیه تا مقامهای ریز و درشت حکومت، نشان دادن مشت محکم خود به دشمن را به تظاهرات ۲۲ بهمن حواله داده اند.

ولی فقیه و انصارش برای داغ تر کردن تطاهرات ۲۲ بهمن، ترامپ را هم به دشمنان همیشه در صحنه اضافه کرده و لابد در اتاق برنامه ریزی شعارهای تظاهرات، برای اضافه کردن عکس ترامپ به پرچم آمریکا برای آتش زدن، جدالی در جریان است. فاشیسم مذهبی حاکم که تمام قوانین آن ارتجاعی است، می خواهد از حرفهای تبعیض گرایانه و نژادپرستانه ترامپ، برای کشیدن مردم به خیابان استفاده کند. اما مردم این حقه بازی را خنثی خواهند کرد. به عبارتی دیگر به قدرت رسیدن یک عوامفریب راستگرا نقطه وحدت مردم و رژیم و حتا نقطه وحدت رانده شدگان از حکومت با سهامداران قدرت و امکانی برای برآورده شدن آرزوی خاتمی جهت آشتی نخواهد شد.

 

حرفهای روحانی در تفسیر نرمش قهرمانانه و رابطه بین عمامه و کلاه در زهرخوران اتمی بیانگر ناموفق بودن این حربه است. وی در رابطه با برجام می گوید که ما می گفتیم بابا ما عمامه داریم، کلاه سر ما نمیره.... موضوع کلاه سر گذاشتن همان جام زهری است که اثراتش را بر رژیم گذاشته و جدالهای درون قدرت را مشخص می کند.

روحانی که خود را نگاهبان صادق نظام خشونت و جنایت رژیم می داند، در بحران حکومتی، گرفتار خشونت زبانی باند ولی فقیه شده است. وی می گوید: این چه تفكریه، كجا تربیت شدن، این مدرسه خشونت كجا بوده اینها رو درست كرده، اصلا ذهنشون، فكرشون، سخنرانی شون، بیان شون، شعرشون، نثرشون، هر چه هست، خشونت، خشونت، خشونت، خشونت، خوششون میاد دعوا كنیم، داد بزنیم سر هم، روبروی هم بایستیم، لشكر كشی كنیم، چرا؟ این حرفهای روحانی وضع آشفته رژیم را نشان می دهد و در چنین هنگامه ای حتا تبدیل دشمن فرضی به دشمن با نام و نشان نمی تواند نقطه وحدتی برای نجات رژیم ورشکسته شود.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست