فراسوی خبر... دوشنبه ۲۱ فروردین

اسد باز کننده درها به روی امپریالیسم و ارتجاع در سوریه

لیلا جدیدی

اگر بخواهیم حمله موشکی اخیر آمریکا به یک پایگاه نظامی اسد را واقع گرایانه ارزیابی کنیم، باید از نگاه مجرد بدین رویداد پرهیز کرده و نخست زمینه های وقوع آنرا بررسی کنیم

در آغاز امر، مردم سوریه در خیزشی عمومی علیه دیکتاتوری اسد دست به اعتراض و مقاومت مسالمت آمیز زدند. رژیم اسد با همدستی و همراهی رژیم جمهوری اسلامی و روسیه به کشتار و جنایت و قتل عام مردم برخاست و در این راه تمامی پرنسیبهای انسانی را زیر پا گذاشته و کمر به نابودی مردم تا آخرین نفر بست. با توجه به این فاکتها و در نتیجه آن، نیروهای گوناگون از جمله نیروهای ارتجاعی با اهداف گوناگون وارد این صحنه مرگ زا شدند. بر همین بستر کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز مستقیم و یا غیر مستقیم وارد صحنه شدند. در ادامه، اسد وقیحانه و در برابر نگاه بی تفاوت جهان، دو بار دست به حمله شیمیایی علیه مردم سوریه زد.

از این منظر و با این پیش زمینه می توانیم ارزیابی زیر را داشته باشیم.

- ما همواره در جبهه مخالف اسد و قتل وعام در سوریه و کمکهای جمهوری اسلامی به او بوده ایم و آنها را آغازگر و باز کننده درها به روی امپریالیسم و ارتجاع می دانیم.

- در حال حاضر سوریه در عالم واقع جولانگاه امپریالیسم و ارتجاع گشته است. ما مخالف حضور همه نیروهای خارجی به ویژه جمهوری اسلامی در سوریه هستیم

- بمباران پایگاه هوایی اسد توسط امپریالیسم آمریکا هیچ تغییری در سیاست منفعلانه آمریکا نداده است و این کشور همچنان هدفی که برکناری اسد را شامل شود، ندارد.

- اقدام امریکا با هدفی که انجام شده باشد، مهار کننده اسد در استفاده از سلاح هسته ای خواهد بود؛ امری که اوباما از آن در نخستین بار طفره رفت و دست اسد را برای بار دوم برای ارتکاب به چنین اقدام فاجعه باری باز گذاشت.

- ما از اپوزیسیون و مردم سوریه حمایت می کنیم و این را وظیفه سیاسی، انسانی و انقلابی خود می دانیم.

- ما همچنان در جبهه مخالف اسد و همراه مردم سوریه بوده و هستیم و از هر اقدامی که به سرنگونی اسد به دست مردم سوریه کمک کند، اگر چه ناکافی باشد، حمایت می کنیم.

 

 

بازگشت به صفحه نخست