فراسوی خبر ... پنجشنبه ۲۲ آذر

دیکتاتوری ولایت فقیه جان یک زندانی سیاسی دیگر را گرفت

زینت میرهاشمی

 

جان باختن وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی در زندان قم، برگی دیگر به جنایتهای رژیم حمهوری اسلامی اضافه کرد. زندانی سیاسی وحید صیادی، روز چهارشنبه ۲۱ آذر به دنبال آسیبهای وارده از اعتصاب غذای ۶۰ روزه و فقدان امکانات پزشکی جانش را در یکی از سیاهچالهای رژیم از دست داد. وحید صیادی نصیری اولین جنایت استبداد مذهبی نبوده و بدون شک تا روزی که این رژیم بر مردم ایران تحمیل می شود، جنایتهای دیگر در راه خواهد بود.

حبس و آزار این فعال سیاسی به دلیل تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری بدون داشتن وکیل، شرایطی را بر وی تحمیل کرده بود که مانند بسیاری از زندانیان سیاسی چاره ای دیگر جز تحمیل گرسنگی بر خود نداشت. اعتصاب غذا اثرات خود را بر جان و روان زندانیان در تمام سالهای حبس و حتا پس از آزادی می گذارد. آرش صادقی هم نمونه ای از این زندانیان است که در پی محرومیت از امکانات پزشکی جانش در خطر است. مسئول رسیدگی پزشکی و جان زندانی حکومتی است که سیاهچال بنا می کند. برای رژیم ولایت فقیه جان انسان ارزشی ندارد، چه رسد جان یک دگر اندیش و مخالف نظام. بر همین منظر مسئول جان دادن زندانیان و یا تحمیل خودکشی به عهده رژیم ولایت فقیه و در راس آن خامنه ای است.

 

رویداد دردناک در زندان قم با جان باختن یک زندانی سیاسی، یک تودهنی به تعدادی از جلادان سابقه دار جمهوری اسلامی است که در رابطه با جنبش جلیقه زردها در فرانسه، شیادانه و فرصت طلبانه هوادار حقوق شهروندان شده اند. احمدی نژاد، صادق لاریجانی و شرکا آن قدر دستان شان آلوده به خون جوانان ایران است که نمی توانند مدعی حقوق بشر شهروندان کشورهای دیگر باشند.

 

همزمان با جنایت در زندان قم، سخن پراکنی خامنه ای در روز چهارشنبه ۲۱ آذر، ستونهای لرزان نظام ولایت فقیه و وحشت از سرنگونی را نمایش داد. خامنه ای در اعتراف به ریزش نیروهایش، برای حفظ آبرویش، مثل همیشه حکومتش را مقدس شمرد و برای این که دلگرمی به امت در صحنه مانده دهد، نظام را با صدر اسلام مقایسه کرد. هشدار خامنه ای به اهل بیت و حافظان نظامش برای سال ۹۸، واقعی است. واقعیت این هشدار را جنبشهای اجتماعی، اعتصاب ۳۳ روزه کارگران صنعت فولاد و حضور پرشور آنان در کف خیابان، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و اعتراضهای مختلف دانشجویان، غارت شدگان، فرهنگیان، پرستاران و ... بر خامنه ای تحمیل کرده است. خامنه ای مثل همیشه تلاش می کند تا جنبش مردم علیه نظام را به لولوی خارجی ارتباط دهد. وی مردم را از تَحمیل جنگ داخلی توسط دشمن خارجی می ترساند. این در حالی است که ۴۰ سال جنک داخلی، جنگ بین حکومت و مردم ایران، جریان دارد. ۴۰ سال است که حکومت خشونت و جنگ را بر مردم تحمیل کرده است. و شعارهای جنبش پرتوان مردم ایران، پاسخ خامنه ای را داده اند.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست