فراسوی خبر ... پنجشنبه ۲۲ شهریور

پاسخ قاطع مردم متحد کردستان به جنایت رژیم

 

زینت میرهاشمی

 

در اوج خشم و تنفر گسترده از اعدام سه زندانی سیاسی کرد، رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی، زندانی سیاسی دیگری به نام کمال احمد نژاد روز دوشنبه ۱۹ شهریور در یکی از سیاهچالهای رژیم در میاندوآب سر به دار شد. چوبه های داری که جمهوری اسلامی از روزهای آغازین حیاتش بر پا کرد همچنان سفره جلاد رنگارنگ خامنه ای را با خون رنگین می کند. مصاحبه ها و نوشته های سربداران شده اخیر نشان می دهد که آنان برای اعتراف به کار نکرده تحت شکنجه های طاقت فرسا بوده اند. این صداها و نوشته ها اعدام نخواهند شد و جزیی از تاریخ مبارزه مردم ایران برای دادخواهی است.

 

شلاق، شکنجه، اعتراف گیری علیه خود و سرانجام سر به دار کردن، اساسی ترین ابزار نگاهبانان بیت پوسیده خلیفه ارتجاع و رژیم ولایت فقیه در برابر اراده و ایستادگی مردمی است که در برابر نظم حاکم قیام کرده و آن را به چالش می گیرند. بی جهت نیست که پایوران رژیم دنبال دشمن در خارج از مرزها می گردند زیرا در این مرحله مردم نه دشمن رژیم بلکه منکر آن هستند و در برابر این انکار، جلادان شمشیر را از رو بسته اند.

تهدید سپاه پاسداران برای ادامه سرکوب احزاب کردی و به عهده گرفتن جنایتی که به شهادت بیش از ۱۴ تن از رهبران و اعضای حزب دمکرات کردستان منجر شد و همزمان اعدام جوانان کرد بعد از سالها زندانی بودن، وضعیت بحرانی رژیمی را نشان می دهد که هنوز بعد از ۴ دهه، اقتدار و ثبات آن بر پایه های چوبه های دار، داغ و درفش استوار است نه بر پایه صنعت، تولید، آزادی و عدالت اجتماعی.

اعتصاب گسترده مردم کردستان در روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ، در اعتراض به موشک باران پایکاههای حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران و اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی، رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی،.. در شهرهای ارومیه، کرمانشاه، سنندج، مهاباد، سقز، بانه، مریوان، اشنویه، پاوه، پیرانشهر، سردشت، بوکان، نقده، جوانروز، کامیاران، سرپل ذهاب، قصر شیرین، قروه و... پاسخی دندان شکن به رژیم ورشکسته است. سروده زیبای رفیق خسرو گلسرخی: اینان هراس شان ز یگانگی ماست بیش از هر هنگام رویارویی رژیم با عمل  مردم کردستان را برجسته می کند.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست