فراسوی خبر... شنبه 22 فروردین

خامنه ای لنگان از پستوی خانه بیرون خزید: "هیچ احساسی" ندارد

لیلا جدیدی

سرانجام خامنه ای بعد از توسریهایی که از سه جهت، به ویژه از جناح خودش خورد با سرگیجه و تلوتلو خوران به این سمت و آن سمت به قصد پرده پوشی آنچه که به فرستادگانش در لوزان دیکته کرده بود، از نهان خانه بیرون خزید. وی با بیان اینکه "جایی برای موضع گیری نیست" و "نه موافق است و نه مخالف"، موقعیت آچمز خود را آشکار کرد.

اما او در این یک مورد که "تبریک بی معنی است" حقیقت را گفت. اکنون تفهیم شده است که رژیم او هرگز نمی تواند با ساخت سلاح هسته ای باعث تهدید و زور و ارعاب بیشتری در داخل و در منطقه شود. اما وی و رییس جمهورش اذهان را از این امر دور کرده و متوجه "کاغذ پاره" ها کرده اند. آنها همزبان می گویند همه تحریمها یکجا باید در هنگام امضا قرارداد نهایی برداشته شود.

اما این ادعاها تنها برای مصرف داخلی است. یکی از کلیدی ترین موضوعاتی که مذاکرات را تا به کنون کشانده، همان مکانیسم حذف تحریمها است. آنچه که رژیم در توافق نامه بدان سر سپرده، حذف گام به گام تحریمها همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته ‌ای "به نحوی که توسط آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی راستی‌ آزمایی" شود، می باشد.

جف راثکه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در واکنش به حرفهای خامنه ای و روحانی درباره لغو یکباره تحریمها همزمان با رسیدن به توافق هسته ای، ضمن اینکه تاکید کرد تمایلی به پاسخ دادن به همه اظهار نظرهای عمومی "مقامهای ایرانی" و یا بحث در انظار عمومی ندارد، گفت: "براساس مفاد توافقی که داشتیم، در توافق نهایی در صورت اثبات تعهدات ایران، تحریمها مرحله به مرحله به حال تعلیق در خواهد آمد."

اوباما نیز تاکید کرده است که این توافق بر "پایه اعتماد نبوده و بر پایه راستی آزمایی" است. لوران فابيوس، وزیر خارجه فرانسه، هم در واکنش به گفته خامنه ای به طور ضمنی بدین اشاره کرد که باید به رهبر ایران موضوع بیشتر تفهیم شود که "ما همان مواضعی را که از آغاز داشتيم، حفظ خواهيم کرد".

یادآوری کوچک و مهم برای خامنه ای اینکه پیش از تحریمهای شورای امنیت ملل متحد، رژیم او شانسهای بیشتری داشت که از آنها اگر استقبال کرده بود، اینک اینچنین به روز سیاه نشانده نمی شد.

اکنون نیز اگر خامنه ای و روحانی می خواهند دروغهای شان برای مردم و حتی همدستان خودشان آشکار نشود، بهتر است از همین امروز به همه مفاد توافقنامه عمل کنند، درها را به روی بازرسان آژانس باز کرده، همه رشته های ریسیده شده اتمی خود را به سرعت طبق توافقنامه پنبه کنند و برای برداشتن یکباره تحریمها دست به "راستی آزمایی" بزنند.               

 

 

بازگشت به صفحه نخست