فراسوی خبر آدینه 23 بهمن

 

کسادی راهپیمایی دولتی و التماس روحانی

زینت میرهاشمی

 

صحنه سازی و نمایش مضحک بازداشت مَلوانهای آمریکایی همراه با یک مرد زن نما در قم، سخنرانی خیابانی احمدی نژاد، جمع کردن بنرهای تبلیغاتی رفسنجانی در راهپیمایی فرمایشی روز پنج شنبه 22 بهمن و همزمان خانه نشینی اکثریت قاطع مردم در این روز، بام آرزوهای روحانی برای خوراندن جام زهر انتخابات به مردم را هر چه بیشتر کوتاه کرد.   

 

محاسبه دولت کلید دار این بود که در اولین تظاهرات بعد از اجرای برجام مردم به طور گسترده شرکت خواهند کرد و حاصل این حرکت لَبیک به دولت حسن روحانی خواهد شد. اما علیرغم حضور سازمانیافته بسیجیان، پاسداران و خانواده های آنان و آوردن اجباری افرادی از نقاط مختلف، تعداد شرکت کنندگان نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیر داشت. التماس روحانی برای کشاندن مردم به نمایش انتخابات و تلاش او برای دلچسب کردن این شعبده بازی، نشان می دهد که حکومتیان به طور کلی از عدم شرکت مردم به هراس افتاده و می خواهند تا روز 7 اسفند از همه امکانات برای گرم کردن تنور انتخابات استفاده کنند.

 

روحانی که قبلاً از صندوقهای شیشه ای و شرکت همه جناحها و همه اقلیتها و احزاب ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه برای انتخابات دفاع می کرد، با خِفَت تمام به رد صلاحیت تعداد کثیری از باندهای درونی تن داد. وی می خواهد این تحقیر را با کشاندن مردم به پای صندوقهای خامنه ای جبران کند.

وی تحریم را قهر مردم نسبت به صندوق رای دانسته و خواستار آن شد که هیچ کس به هیچ دلیلی با صندوق انتخابات قهر نکند. و تاکید کرد که شائبه مهندسی شدن انتخابات در ذهن کسی حضور نکند.

 

انتشار نامه 300 تن از استادان دانشگاههای ایران که خواهان برگزار نشدن انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه شدند و برگزار نکردن آن را بهتر دانستند، علامت روشنی از گسترده شدن هر چه بیشتر جبهه تحریم است.

کنش و واکنشهای باندهای درون رژیم، نشان دهنده عدم تحمل ولی فقیه برای  رقابت جناحی در درون هرم قدرت و تن دادن باند رفسنجانی و اصلاح طلبان به بام کوچک و محدودی که ولایت فقیه برایشان می سازد، است. و مردم در این نمایش انتخاباتی، خراب کردن بامهای استبداد را برای رسیدن به دموکراسی و آزادی تدارک می بینند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست