فراسوی خبر یکشنبه 23 فروردین

 

عضویت رژیم ایران در نهاد زنان سازمان ملل، یک اقدام ننگین

 

زینت میرهاشمی

 

عضویت رژیم بنیادگرا و ارتجاعی ایران در نهاد زنان سازمان ملل، با اهداف این نهاد در ابتدای تاسیس آن مغایرت کامل دارد. بخش زنان سازمان ملل با نام نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان است. این نهاد که در سال 2010 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شکل گرفت؛ رسیدن به برابری زن و مرد، رفع تبعیض جنسیتی را از جمله اهداف خود قرار داد.

عضویت جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که بردگی و جنس دوم بودن زنان را توسط قانون گسترش و نهادینه کرده، از یک سو شرم آور و از سوی دیگر غیر جدی بودن کارورزان این نهاد بین المللی در اهداف خود را نشان می دهد.

روز آدینه 21 فروردین رژیم ایران با 36 رای توانست به عضویت زنان سازمان ملل درآید. البته پایین بودن رای رزیم نسبت به حکومتهای دیگر که ناقض حقوق زن در کشورهایشان هستند، نشان دهنده وضعیت اسفناک حقوق زنان در کشور زیر سیطره نمایندگان خود خوانده خدا بر روی زمین است.

قوانین ضد زن در جمهوری اسلامی آنچنان آشکار است که بشکن زدن و شادمانی پایوران رژیم به علت پذیرفته شدن در این نهاد، فقط مضحک بودن سیستم انتخاباتی این نهاد را نشان می دهد.

در حالی که هر روز با تبصره ها و ماده های قانونی زندگی را بر زنان تنگ تر می کنند، عضویت رژیم بیشتر زیر سوال می رود. آخرین راهکار به حاشیه راندن زنان توسط سازمان سنجش کشور اعلام شد. این سازمان در آزمون استخدامی دولت در خرداد ماه سهم زنان را 2 هزار و 392 نفر و سهم مردان را 4 هزار و 467 نفر اعلام کرد. از سوی دیگر ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی رژیم، اعتراف کرد که کار زنان بیشتر فصلی و در بخشهای خدماتی است. وی علت آن را عدم استخدام زنان متاهل از طرف کارفرماها دانست. روشن است که دستور اجباری باردار شدن زنان آمار وزیر مربوطه را نسبت به بیکاری بالای زنان چند برابر خواهد کرد.

عضویت رژیم ضد بشری و ضد زن ولایت فقیه در این نهاد بین المللی اگر تبدیل به اهرم فشاری برای بهبود وضعیت زنان در همه جنبه ها نشود، رژیم با استفاده از این امکان به پایمالی حقوق زنان ایرانی ادامه داده و تهدیدی برای لوث کردن اهداف برابری طلبانه زنان در نهادهای بین المللی خواهد شد.

خبرگزاری حکومتی فارس همزمانی پذیرفته شدن رژیم متبوعش در این نهاد با روز میلاد حضرت فاطمه زهرا را به عنوان خبری شادمانه چه چه زده است. اما خبر گزاری سپاه نمی داند که روز 21 فروردین همیشه ثابت می ماند، اما روز حکومتی زن با ماههای قمری تغییر می کند و بنابرین این تقارن فقط برای همین امسال برای تحمیق مردم کارساز است.

از جهت دیگر انتخاب یک روز مذهبی خاص به عنوان روز زنان و مادران ایران خود گویا ترین علامت برای وجود تبعیض دینی است. یعنی اقلیتهای دینی در ایران از روز زن و روز مادر محروم هستند.  

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست