فراسوی خبر... شنبه 23 خرداد

تکرار شگرد رو شده وزارت اطلاعات علیه ساکنان لیبرتی

لیلا جدیدی

رژیم جمهوری اسلامی در تلاشهای خود جهت حفظ قدرت هرگز از هیچ اقدامی، حتی اگر به وضوح احمقانه و ناشیانه هم باشد و نتایجی معکوس ببار بیاورد، کوتاهی نکرده. این بار وزارت منفور اطلاعات، چماق سرکوب مخالفان نظام، با اقدامی سازمان یافته عده ای را در ساختمانی در چند متری کمپ لیبرتی به عنوان "خانواده ساکنان لیبرتی" مستقر کرده و بدین صورت به معرکه گیری از پیش شناخته شده دیگری دست زده است.

سال گذشته در 6 آذر 1393 (27 نوامبر 2014)، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه ای از تلاش وزارت اطلاعات رژیم و بازوی تروریستی قدس خبر داد که درصدد اعزام شماری از ماموران و مزدوران خود به عراق تحت نام "خانواده مجاهدین" و "دیدارهای خانوادگی" علیه مجاهدان لیبرتی است. طبق این طرح، عده ای به نام ساختگی "انجمن نجات" برای درخواست خود به وزارتخانه ها رجوع کرده و آنها هم به دفتر صلیب سرخ بین المللی در تهران رجوع می دهند تا این اسامی به عنوان خانواده ساکنان لیبرتی ثبت شود. این نفرات سپس برای اجرای این نمایش مضحک به عراق اعزام می گردند.

این طرح افشا شده اکنون به اجرا در آمده است. افراد اعزامی در ساختمانی به نام "بیت بغدادی" تحت حفاظت ماموران عراقی مستقر شده اند تا از یک سو ساکنان لیبرتی را مورد آزار روحی قرار دهند و از سوی دیگر در رسانه های "خودی" خبرسازی کرده و با استفاده از احساسات و عواطف خانواده های ایرانی آنها را به ضدیت با سازمان مجاهدین خلق برانگیزند و همچنین، مخاطبان خارجی شان را تحمیق کنند.

این حرکات حقیرانه را هر کس که مختصر شناختی از رژیم جمهوری اسلامی داشته باشد نه تنها باور نمی کند، بلکه بر ریش ملایان و میزان بی درایتی آنان پوزخند می زند. تنها کسانی از این نوع صحنه سازیها سریعا به خیال بهره برداری می افتند که دستی در جیب گشاد رژیم دارند و انتظار پاداش می کشند.

خانواده های ساکنان لیبرتی اگر امکان بیان خواسته های خود را داشتند، بی شک در زندانهای مخوف حکومت مستقر می شدند و نه در ساختمان مجاور لیبرتی. زیرا آنها خواستار بهبود وضعیت بستگان خود و پایان اقدامات جنایتکارانه رژیم و وابستگان عراقی اش علیه جان و سلامتی و حقوق آنها از طریق ارتباط با نهادهای بین المللی و حقوق بشری می شدند و نه اینکه دست در دست وزارت اطلاعات و دژخیمانی که فرزندان شان را فوج فوج اعدام کرده و مورد بدترین آزارها قرار داده اند، بگذارند.

این یک ترفند شناخته شده است. در سالهای 2010 و 2011 نیز افرادی تحت نام خانواده ساکنان در مکانهایی که سفارت و نیروهای عراقی در کنار قرارگاه اشرف آماده کرده بودند، مستقر شده و به شکنجه روانی ساکنان اشرف پرداخته بودند. اینگونه اقدامات مزورانه نتیجه معکوس دارد و تنها نشاندهنده سنگینی تهدیدی است که رژیم حس می کند.

طبق تفاهم امضا شده بین سازمان ملل متحد و دولت عراق در دسامبر 2011 که به تایید آمریکا و اتحادیه اروپا نیز رسیده، مسوولیت حفاظت از ساکنان لیبرتی پذیرفته شده است. اکنون باید به سرعت بدان عمل شود.

افشاگری در باره این اقدام رذیلانه از وظایف همه فعالان حقوق بشر است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست