فراسوی خبر سه شنبه 23 تیر

 

هزینه برای پروژه هسته ای و توقف ساخت بیمارستانها

زینت میرهاشمی

 

بر اساس گمانه زنیها و خبر رسانه ها تا ساعت 24 به وقت وین، سیاست مذاکره برای مذاکره و تبدیل تهدیدها به فرصتها برای رژیم به نقطه پایان نزدیک می شود. باند حسن روحانی قبل از اعلام توافق، خود را پیروز صحنه دانسته و اعلام خبر خوش را قرار است شخصاً از تلویزیون اعلام کند.

بر فراسوی نوشاندن جام زهر به خامنه ای، پایوارن رژیم حتا رقص و پایکوبی مردم را هم پیش بینی کرده اند. البته شادی و پایکوبی مردمی که از هر گونه نوشیدن زهر توسط ولی فقیه خوسحال می شوند را نباید به جیب کسانی که خود را فاتح حل بحران موجود می دانند ریخت. اما نکته اساسی در توافقی که صورت می گیرد این است که این توافق و در حقیقت عقب نشینی خامنه ای پس از هزینه های سرسام آوری است که ولی فقیه و سینه چاکان اش برای تحقق رویای گسترش بنیادگرایی اسلامی از جیب مردم ایران پرداخته اند.

میلیاردها دلار پولی که می توانست وضعیت بهداشت و درمان و معیشت مردم را تغییر اساسی دهد، صرف یک پروژه ماجراجویانه شده است. مسئول بی کفشی بچه های پای برهنه در مناطق نفت خیز، مسئول بی کاری ملیونها ایرانی، مسئول بی آبی در بسیاری از نقاط ایران، مسئول عقب افتادگی تولید و گسترش فقر و نابسامانی و .... قبل از همه و مهمتر از همه ولی فقیه است.

قائم مقام وزیر بهداشت روز یکشنبه 21 تیر گفت: 240 بیمارستان نیمه تمام در کشور و در استان تهران نیز بیش از 10 هزار تحت بیمارستانی فرسوده داریم و با توجه به مشکلات مالی دولت، راهی جز کمکهای مردمی برای اتمام آنها موجود نیست.

وی گفت که در تهران فقط 3 هزار تخت مناسب برای بیماران داریم. در نوبت ماندن بیماران برای دست یافتن به تخت خالی که گاهی جانشان را از دست می دهند، شَرم و نَنگ برای ولی فقیه و همه سینه چاکان او که قرار است خود را پیروز میدان مذاکره اتمی جابزنند است.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست