فراسوی خبر ... شنبه ۲۴ آذر

 

حقه بازی ظریف برای پنهان کردن واقعیت

زینت میرهاشمی

 

مجموعه سخن پراکنیهای امامان جمعه در روز آدینه ۲۳ آذر، ترساندن مردم از دشمنی است که می خواهد در سال ۹۸ سرنوشت مردم ایران، یا بهتر بگوییم سرنوشت رژیم حاکم را، ورق بزند. دشمنی که به قول آنها ۴۰ سال بر بالای سر نظام در پرواز است. در ضمن آنان به تقلید از ولی فقیه این موضوع را منعکس کردند که بقای نظام تا ۴۰ سالگی دلیل ناتوانی دشمن در برانداختن آن است.

 

امامان جمعه نقش مروج و مبلغ نظرات ولی فقیه را برای امت در صحنه باقی مانده به عهده دارند. بر همین منظر، مخالفت با تصویب قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و... از جمله محورهای سخن پراکنیهای این مبلغان در نماز جمعه ها بود. مضحک این جاست که اینان پای مردم را در جدالهای خود به میان کشیده و همه در میانه دعوای خانوادگی، از حقوق مردم، حقوق بشر و... حرف می زنند. یک نمونه آن حرفهای ظریف در مخالفت با تیتر روزنامه کیهانِ خامنه ای است. ظریف اعتراض می کند که چرا این روزنامه غرور ملی را بالا نبرده است. ظریف و شرکا باید شرم کنند وقتی از غرور ملی حرف می زنند. اینان اگر دست از سر مردم ایران بر نمی دارند، حداقل دست از سر این کلمات بردارند.

ظریف روز آدینه ۲۳ آذر، برای پاسخ دادن به مخالفان خود، آنقدر شهامت ندارد که مستقیم مخاطب خود را زیر ذره بین بگذارد و از قدرت مردم مایه می گذارد. همان طور که به قدرت پولشویان اشاره کرد ولی جرات اسم بردن مستقیم از آنان را نداشت. وی تازه یاد شان مردم افتاده و از حفظ شان مردم به عنوان یک ضرورت امنیت ملی سخن می راند. وی بی شرمانه و یا شیادی مطرح می کند که این مردم ما هستند که توانستند کشور را قدرتمند کنند..

اعتراضهای مردمی و شعارهای آنان، وجود انبوه زندانی سیاسی، داغ و درفش و چوبه های دار که بر مردم ایران تحمیل می شود، حرفهای شیادانه ظریف را رسوا می کند.

 

این که محمدجواد ظریف به مردم به عنوان پشتوانه امنیت نظام تاکید می کند، جلوه دیگری از نگرانی و همخوانی او با ولی فقیه و دیگر جناجهای حکومتی است. نقطه مشترک این نگرانیها، همانا مردم هستند که عمر رژیم را تمام شده می دانند. هم ظریف می داند و هم پایوران رژیم، که این مردم نیستند که قدرت جمهوری اسلامی را نشان می دهند، بلکه این سیاستهای مداخله جویانه، تروریستی، تهدیدهای نظامی و موشکهای بالستیک هستند که قدرت رژیم ولایت فقیه را نشان می دهد. مردمی که نان و مسکن و آزادی می خواهند نمی توانند آن طور که ظریف ادعا می کند، پایه امنیت و قدرت یک حکومت دیکتاتوری باشند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست