فراسوی خبر... دوشنبه ۲۴ آبان

خامنه ای و روحانی به جای انتقاد از انتخابات در آمریکا، سال ۸۸ را بیاد آورند

لیلا جدیدی

کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی و به ویژه علی خامنه ای و حسن روحانی پیرامون انتخابات در آمریکا حرفهایی زدند که تنها سود آن نصیب کاربران شوخ شبکه های اجتماعی شد.

از روزها پیش خامنه ای با اشاره به مناظره های انتخاباتی، نگران "ریختن آبروی" آمریکا بود. وی آنرا اثباتی بر مردود شماردن مذاکره و سازش، امری که خود با نرمش ذلیلانه پیش برده بود، بر می شمارد. ولی فقیه مدعی شد که نظم سیاسی آمریکا "سنخیتی با ارزشهای انسانی" ندارد. این در حالیست که شرح سیاستها و اعمال ضد انسانی حکومت وی در صدر گزارشها و آمارهای نقض حقوق بشر قرار دارد و نیازی به بازگویی آن نیست.

خامنه ای ترامپ را بخاطر" صریح تر" بودن در بیان واقعیت در آمریکا ستود، آنهم زمانی که رهبران کارگری، معلمان و زحمتکشان ایرانی به خاطر بیان واقعیت در جامعه ما سالها به بند کشیده شده، شکنجه و اعدام می شوند و فعالان صریح گو" به جرم اقدام علیه امنیت ملی در بیدادگاه های رژیم او به حبس محکوم می شوند.

حسن روحانی هم انتخابات آمریکا را بی ثباتی داخلی در آمریکا و انتخاب بین "بد و بدتر" توصیف کرد. او نیز همان کسی است که به لطف انتخاب بین بد و بدتر به صندلی ریاست تکیه زده است.

اینگونه مقایسه ها به اندازه کافی مورد تمسخر ما مردم ایران قرار گرفته و این صفحه را با آن پر نکنیم. آنچه باید یادآوری شود اما مقایسه واکنش به اعتراضات صدها هزار نفر از مردم و به ویژه جوانان آمریکا در اعتراض به ترامپ پس از پیروزی او در انتخابات با مقایسه اعتراضات مردم ایران پس آنکه احمدی نژاد، دست نشانده ولی فقیه با تقلب به صندلی ریاست نشت است.

 در آمریکا رسانه ها ساعتها شرح مفصل و مشروحی از اعتراضات را پوشش دادند و شب هنگام مردم به خانه های خود رفتند تا برای اعتراضات بعدی آماده شوند.

خون چند ایرانی معترض به "انتخابات" سال ۸۸ به دست مزدوران رژیم بر زمین ریخت؟ چند نفر با گلوله، چاقو و قمه زخمی شدند و مورد ضرب و ستم قرار گرفتند؟ چند نفر پس از گذشت ۷ سال هنوز در زندان بسر می برند و مورد شکنجه قرار می گیرند؟ چند معترض به جرم "اقدام علیه امنیت ملی" حکم سالها زندان گرفته اند؟

 

 

بازگشت به صفحه نخست