فراسوی خبر.... آدینه ۲۴ دی

 

جان زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا در خطر است

زینت میرهاشمی

 

زندانیان سیاسی، در زیر داغ و درفش ولی فقیه با اعتصاب غذا و به خطر انداختن تمام هستی شان، خشونت عریان رژیم را به چالش می گیرند. برای یک زندانی محروم از همه امکانات، اعتصاب غذا آخرین راه اعتراض به وضعیت موجود و شوریدن علیه بیدادگری است.

آُسیبها و صدمات وارد شده به زندانیان سیاسی اعتصابی حتا بعد از پایان اعتصاب غذا، جبران ناپذیر است. از همین رو مسئول جان زندانیان سیاسی و همه آسیبها و بیماریهایی که به آنان وارد می شود، رژیم بیدادگر ولایت فقیه و در راس آن خامنه ای است.

سعید شیراز فعال سیاسی مدنی از ۱۷ آذر تا کنون در اعتراض به مرگ خاموش زندانیان در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده است. این زندانی مقاوم، با گذشت ۳۸ روز از اعتصاب غذا در شرایط بد جسمانی قرار دارد. او در نامه جدید خود می نویسد: ما نه به سناریوهای امپریالیستی و نه به سناریوهای حکومتی تن نمی دهیم! ما هر چهار سال، تغییر رنگ نمی دهیم و سبز و بنفش نمی شویم! همواره سرخیم...

 

۱۴ نفر از زندانیان رجایی شهر کرج در نامه ای همبستگی خود را با سعید شیرازد اعلام کرده و از خواسته های عادلانه او حمایت کرده اند.

هر روز بر تعداد زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا افزوده می شود. علی شریعتی زندانی اعتصابی دیگر در وضعیتی بسیار خطرناکی قرار دارد.

افسانه بایزید، هاجر پیری و زینب جلالی زندانیان سیاسی کرد زیر فشار و شکنجه روزمره ماموران سرکوبگر به سر می برند.

همراه با نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواهان رسیدگی به خواسته های زندانیان سیاسی اعتصابی و آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم .

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست