فراسوی خبر دوشنبه 25 خرداد

توهین به قیام مردم مهاباد

زینت میرهاشمی

 

همبستگی مردم مهاباد در اعتراض به خودکشی فریناز خسروی، رویدادی است که در یک لحظه خاموش نخواهد شد. خیزش مردم واکنشی آگاهانه به رفتار تبعیض آمیز و سرکوبگرانه رژیم بود و تا وقتی این رژیم وجود دارد چنین حرکتهایی به وقوع خواهد پیوست.

روز یکشنبه 24 خرداد، معاون امنیتی و انتظامی رژیم با اظهارات خود بار دیگر بر سرسپردگی دستگاه قضائیه تاکید گذاشت. وی رویداد دردناک دختر جوان مهابادی و خشم مردم را یک قائله خواند و آن را ساختگی دانست. این کارگزار رژیم از بسته شدن پرونده مهاباد در وزارت کشور خبر داد.

 

حرفهای ضد و نقیض پایوران رژیم، نشان دهنده هراس آنها از همبستگی و گسترش خشم مردم است. ناموسی خواندن ماجرا، توطئه محسوب کردن آن و سرانجام ساختگی قلمداد کردن یک جنایت آشکار...نشان دهنده این است که در پس این تناقض گوییها رویدادی اتفاق افتاده که نیروهای سرکوبی رژیم به دنبال پنهان کردن علت آن هستند.

جوانانی که در قیام مردم مهاباد دستگیر شده اند، همچنان زیر فشار و شکنجه قرار دارند. رسیدگی به قتل فریناز خسروی و قتل دانشجوی شرکت کننده در تظاهرات باید در دادگاهی عادلانه صورت گیرد. این پرونده یک پرونده جنایی است که متهم اول آن یک وابسته به سیستم امنیتی رژیم است و همانند پرونده های دیگر در تاریکخانه دیکتاتوری خامنه ای به آرشیو سپرده شد. اگر چه در ذهن بیمار دیکتاتورها این گونه پرونده ها به فراموشی سپرده می شوند اما مردم فراموش نخواهند کرد و همانند آتشی زیر خاکستر در فرصتی دیگر این پرونده همراه با خشم مردم باز خواهد شد.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست