فراسوی خبر .... شنبه ۲۵ فروردین

 

خشم کشاورزان اصفهان یکی از میدانهای مین برای رژیم

 

زینت میرهاشمی

 

 

مراسمی که هر آدینه از طرف نمایندگان ولی فقیه در تهران و شهرهای دیگر برگزار می شود هدفی جز تشویق آتش به اختیاران و رواج خشونت ندارند. اما سخن پراکنی نماز جمعه خوانان در روز آدینه ۲۴ فروردین، شمایی از بحران درون هرم قدرت و ناتوانی رژیم برای رهایی از سراشیبی سقوط را نشان داد.

در میانه حرفهای نمازجمعه خوانان روز جمعه ۲۴ فروردین، علاوه بر اعتراف به بحران سرنگونی و فروپاشی رژیم، اعتراف به ناتوانی ولی فقیه در مدیریت بحران و سرپیچی از اوامر او در درون هرم قدرت، به طور آشکار بیان شد.

 

امامی کاشانی در روز آدینه ۲۴ فروردین وضعیت فعلی ایران را به زمین مین گذاری شده تشبیه کرده و عبور از آن را مشکل اعلام کرد. وی گفت: باید همه با هم باشیم تا بتوانیم از روی این مینهایی که برایمان درست کردند، قرار دادند، عبور بکنیم! او مثل بقیه سرنشینان کشتی ورشکسته حکومت، تقصیر را به گردن همقطاران خود از باند رقیب انداخت و گفت آدم باید گریه کند به حال آنهایی که اقتصاد را متزلزل می کنند..

حرفهای دردناک و سوزناک علم الهدی را به گریه امامی کاشانی ارتباط دهیم، معنای این گریه روشن می شود. علم الهدی از مظلومیت ولی فقیه دم زده و گله مند است که چرا به حرفهای رهبری توجه نمی کنند و در نتیجه برای برنامه های خامنه ای لابی گری نمی کنند.

 

حرکت پیوسته و گسترده کشاورزان اصفهان در اعتراص به بی آبی و سیاستهای جنایت کارانه رژیم که منجر به فقدان آب برای کشاورزی در این منطقه شده، برای رژیم از جنس همین مینهایی است که عبور از آن حتا با سرکوب امکان نداشته است.

 

کشاورزان اصفهان روز آدینه ۲۴ فروردین بی اعتنا به رژه رفتن ماشینهای آب پاش، تفنگهای گاز اشک آور و ماموران سرکوبگر به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. شعارهای کشاورزان خشمگین بسیار گویا است. آنها خواستار آزادی هم نوعان خود شدند که در روز چهارشنبه ۲۳ فروزدین دستگیر شدند. شعار سرکوبگران دولتی حقابه خور، هم دست با مافیای آب از جمله مینهایی است که منافع امام جمعه اصفهان را به خطر انداخته و مجبور شده از تریبون نماز جمعه کشاورزان را به سرکوب شدیدتر تهدید کند. نماز جمعه خوان اصفهان با غیر انقلابی دانستن و غیر اسلامی دانستن حرفهای معترضان، اعلام کرد که دیگر به کشاورزان حق نمی دهیم اعتراض کنند. حرفهای این آخوند تبهکار پر کردن توپخانه آتش به اختیاران برای سرکوبهای بعدی کشاورزان حق طلب است که در وجود این رژیم جز بی آبی، تباهی و سیاهی چیزی در انتظارشان نیست.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست