فراسوی خبر... دوشنبه ۲۵ بهمن

باز هم تودهنی به مماشات، این بار به "آشتی ملی" خاتمی

لیلا جدیدی

محمد خاتمی که در مسند ریاست جمهوری بی لیاقتی خود را از پیش ثابت کرده و طی سالهای گذشته تنها از پایین منبر خامنه ای گهگاه تلاش بر عرض اندام نموده، حال با استدعای "آشتی ملی" به میدان آمده است. اما همانطور که قابل پیش بینی بود، این بار نیز او پیشانی خود را بیهوده بر آستان رقیب ساییده.

با اینکه اکثر باندهای " اصلاح طلب" در انتخابات گذشته حذف یا در باند و جناح روحانی حل شدند، خاتمی بار دیگر خود را به صحنه می آورد. او که دلسوز نظام است، این بار برای حفظ آن، لولوی ترامپ را به رخ کشیده و هشدار داده است که نکند "عصبانیها" حرکاتی کنند که به ضرر تمام شود و برای رژیم بیمار، داروی "آینده نگری" را تجویز کرده است.

اما باند رقیب به بهانه خیزش ۸۸ دست از سر او برنمی دارد و ایده اش را در نطفه خفه کرده است. صادق لاریجانی نیز به وی تذکر داده که چون در "اصول اساسی اختلاف نداریم، نیاز به آشتی ملی نیست".

از طرف دیگر، حسن روحانی هم به وی جواب رد داده و با استفاده از فرصت برای ریختن امتیاز توسری به خاتمی به جیب خود مدعی شده که همه دنبال "آشتی و انسجام ملی" هستند آنهم "در پیروی از رهبر معظم انقلاب".

و بدین روست که خاتمی شانس گرفتن اجازه برای تنفس سیاسی زیر سایه رهبر را از دست داده است و مماشات تودهنی دیگری دریافت می کند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست