فراسوی خبر آدینه 25 دی

تواب سازی ملوانها به سبک سپاه پاسداران

زینت میرهاشمی

 

دستگیری و آزاد کردن ملوانهای آمریکایی همزمان با پر شدن قلب راکتور اراک با سیمان، لرزه های زهر اتمی و پی آمدهای احتمالی آن در زمینه های مختلف را منعکس کرد.

سیمان ریختن در حُفره های قلب راکتور اراک و انتظار برای پاسخ آژانس بین المللی انرژی اتمی، معنای حرفهای بی پشتوانه خامنه ای را به اثبات رساند. خامنه ای قبل از امضای توافق برجام، گفته بود که اول تحریمها برداشته شود. اندکی بعد در مورد عدم توافق خود با قضاوت آژانس سخن گفت و به طور زنجیره ای خط سرخ تعیین کرد. اکنون معلوم می شود که همه خط سرخهای او تحت فشار بی رنگ شده است.

در چنین شرایطی سپاه پاسداران که نتوانسته بود با آتش زدن سفارت عربستان خودی نشان دهد، با دستگیری ملوانها قدرتنمایی پوشالی کرد تا کیهان شریعتمداری با تیتر؛ آمریکا تست کرد سپاه زهر چشم گرفت، آثار زهر اتمی را تخفیف دهد.

در حالی که هیچ ارگان رسمی آمریکا بابت آزادی ملوانها از رژیم عذرخواهی نکرده است، سپاه پاسداران گونه ای وانمود می کند که این عذرخواهی انجام شده است. تا عذر خواهی اجباری یکی از بازداشت شدگان را به جای عذرخواهی رسمی این کشور جا بزند.

عبدالله حاجی صادقی، جانشین نماینده خامنه ای در سپاه، مساله انتخابات خبرگان را به آمریکا وصل کرد و گفت؛ باید از ولی فقیه تبعیت و آمریکا را عصبانی کرد.

آزادی سریع ملوانها، علیرغم شعارهای فاتحانه سپاه پاسداران و  تواب سازی یکی از بازداشت شدگان، نشان دهنده عقب نشینی رژیم در برابر فشار است. جمهوری اسلامی همواره نشان داده که در مقابل فشار جدی عقب نشینی می کند.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست