فراسوی خبر... شنبه 25 مهر
خامنه ای آخرین جرعه جام زهر را نوشید و تاکید کرد "مجلس در راس امور" نیست
لیلا جدیدی

سرانجام طرحی بی ربط و بدون نشانی از "بررسی برجام" به نام "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اجرای برجام" در مجلس ارتجاع به ضرب و زور و کلاه گذاشتن بر سر مجلس نشینان به تصویب رسید. این در حالیست که پیشتر خامنه ای که تصور می کرد با یاری باند خود در مجلس می تواند بی سر وصدا جام زهر را بنوشد، اصرار داشت "مجلس از بررسی برجام کنار گذاشته نشود".
لاریجانی، رییس مجلس ارتجاع، سر و ته طرح جایگزینی که به جای "بررسی برجام" قالب شده بود را به هم آورد. نمایندگان در حالیکه ادعای پس گرفتن پیشنهادات خود که در مجلس اعلام شده بود را تکذیب می کردند، با چشمانی گشاده شاهد رای گیری سریع پیرامون جزییات این طرح شدند.
حمید رسایی، نماینده رژیم در مجلس ارتجاع، با پلاکاردی در دست که بر آن که نوشته بود "این قانون‌ شکنی رسمی است، مجلس فرمایشی نیست" ظاهر شد و مهدی کوچک ‌زاده، یک نماینده دیگر فریاد می زد: "این تصمیم آنهاست و مجلس به گردن گرفته است."
این روش توطئه گرانه و کودتا مابانه نمی تواند بدون دستور خامنه ای پیش رفته باشد. یک شاهد بر این امر همان دستپاچگی خامنه ای در تکذیب نقش خود طی اطلاعیه ای از سوی مسوولین دفتر وی است. همان مثل "قسم که خوردی، شک کردم!"
بدین صورت است که توافق هسته ای که پیشاپیش رژیم به اجرای آن تن داده و عمل می کرد، با شکست شعبده بازی مسخره و بی سابقه در مجلس، روی دست خامنه ای باد کرد تا او خود به آن تعظیم کند و زهرش را بنوشد.
اما برخلاف مجلس ارتجاع، برای مردم ایران که سالها شعارهای مضحک و پر خرجی همچون "حق مسلم"، "قطار بی دنده و ترمز"، "خط قرمز" و غیره را شنیدند و بهای آنرا پرداختند، این پرونده تا باز پس گرفتن خسارتهای خود بسته نخواهد شد.
 

 

 

بازگشت به صفحه نخست