فراسوی خبر ... شنبه ۲۶ خرداد

توصیه کاخ نشین به کوخ نشینان: اسراف نکنید

زینت میرهاشمی

 

ابعاد بحران اقتصادی، گسترش فقر، بی خانمانی و تنگدستی را می توان از سخن پراکنی خامنه ای، روحانی و اصحاب ریز و درشت بیت ولی فقیه دریافت که با اجرای نمایشهای مسخره برای غارت ثروت مردم رقابت می کنند. در مقابل، اعتصابها و اعتراضهای کارورزان و  شورشهای توده ای، رژیم را در تمامیت آن به چالش کشیده و این خود باعث تشدید جدال باندهای حکومتی برای پیدا کردن مقصر می شود. حمله مداح پامنبری خامنه ای به حسن روحانی یک نمونه از این وضعیت است.

بعد از آنکه روحانی در روز چهارشنبه 23 خرداد گفت:خوشبختانه هیچ کمبودی نداریم و اوضاع فعلی را جنگ روانی توصیف کرد، خامنه ای هم به سیم آخر زد و بی شرمانه توصیه هایی کرد که فقط خشم و نفرت مردم را برانگیخت. وی که خود را فاتح میدان جنگ بدون سربازهای طرف مقابل معرفی می کند و همه را شکست خورده به حساب می آورد، وضعیت اقتصادی موجود را توطئه دشمن اعلام کرد.

در حالی که کارگران در حرکتهای اعتراضی سفره های خالی خود را به نمایش می گذارند، و بسیاری از مردم گوشت را در سفره های شان نمی بینند و توانایی پرداخت دارو و خرج مدرسه بچه های شان را ندارند و در حالی که میزان خودکشی ناشی از فقر بسیار زیاد است، خلیفه ارتجاع پرهیز از اسراف و زیاده روی و نرفتن به سفرهای خارج را توصیه می کند. در حالی که وی همه کاره حکومتی است که در آن بزرگترین اختلاسها و دزدیها در بالاترین سطوح نظام صورت می گیرد، به سفره های خالی مردم هم بند می کند.

حرفهای علم الهدی که تا کنون طعم گرسنگی را نچشیده، تحقیر کارگرانی است که به خاطر گرفتن مزدهای عقب افتاده شان اعتصاب می کنند. وی با وقاحت می گوید: مردم نباید در مقابل پایین افتادن شکم و فشار اقتصادی، مقابل نظام بایستند و اعتصاب کنند.

نمونه دیگری از به سیم آخر زدن، از جانب مجلس نشینان صورت می گیرد. دعوای ساکنان بهارستان در مورد هزینه های زیاد باندهای مختلف، تاتر مسخره ای برای سرپوش گذاشتن بر دزدیها و اختلاسهایِ کلانِ دانه درشتها است.

حسن کامران گفت:مجلس ما آن قدر ریخت و پاش دارد که به مستراح هم بند کرده است. سیصد میلیون تومان خرج دستشوییهای مجلس شده است. و لارگانی گفت: هیچ کدام در مجموعه ریاست جمهوری استخر نساختند، اما روحانی در مجموعه ریاست جمهوری استخر ساخت. (آفتاب یزد پنجشنبه ۲۴ خرداد)

طرح هزینه گزاف برای مستراحهای مجلس ارتجاع و خرید درختچه های مصنوعی جهت دکور مجلس در حالی به دعوای جناحی تبدیل می شود که دزدان اصلی مورد حمایت خامنه ای با اسراف فراوان به شغل اختلاس و چپاول ادامه می دهند.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست