سه شنبه 26خرداد
همبستگی انترناسیونالیستی با مقاومت ایران

زینت میرهاشمی

روز شنبه 23 خرداد (13 ژوئن)، حامیان جنبش آزادیخواهی مردم ایران از 70 کشور جهان به پیام مقاومت ایران (متحد علیه بنیادگرایی اسلامی و تروریسم، تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران پاسخ مثبت داده و با شرکت در یک گردهمایی با شکوه، عزم خود را برای سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه نشان دادند. میز انتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در این گردهمآیی پرشکوه انترناسیونالیستی مورد استقبال قرار گرفت.
برگزاری پیروزمند این گردهمایی، علیرغم تبلیغات زهرآگین عوامل مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی و دلواپسان تغییر و تحول به وسیله نیروهای انقلاب دمکراتیک مردم ایران، بر توانایی جنبشی تاکید می گذارد که به دیکتاتوری حاکم نه گفته و شجاعانه فریاد سرنگون باد رژیم ولایت فقیه سر می دهد.
مریم رجوی در سخنرانی خود بر تلاش مقاومت ایران برای ایرانی دموکراتیک و غیر اتمی، نه به دخالت در عراق و سوریه و یمن و نه به استبداد و شکنجه و زنجیر تاکید کرد و راه حل مقابله با دخالتهای رژیم ولایت فقیه در عراق، سوریه، فلسطین، لبنان و یمن را عدم مماشات با رژیم ایران اعلام کرد. او وحدت شرکت کنندگان بیشمار از کشورها و ملیتهای گوناگون با اندیشه های متفاوت را یک حرکت مبارزاتی در برابر خطر رشد بنیادگرایی از شکل داعش، طالبان و پدرخوانده آنها ولایت فقیه دانست.
حضور گسترده نیروهای سیاسی - اجتماعی غیر ایرانی در این گردهمایی یک نقطه قوت آن و بود و همین پدیده به مذاق دلواپسان خوش نیامد. مقاومت ایران در برابر رژیمی پایداری و مبارزه می کند که از سرمایه گذاری آشوبگرانه در هیچ نقطه ای از جهان در جهت رشد بنیادگرایی کوتاهی نمی کند.
بر اساس تحقیقی که وبسایت رادیو فردا در روز یکشنبه 24 خرداد انتشار داده، 15 گروه به نیابت از رژیم ایران در سوریه و عراق می جنگند. بر اساس مطلب فوق به قلم بیتا بختیاری و بهنام قلی پور، مدافعان حَرَم اهل بیت یا مَداحان حَرَم به گروهی از اعضای سپاه، بسیج، نیروهای مذهبی حامی خامنه ای و برخی مراجع تقلید شیعه و 15 گروه از شبه نظامیان گفته می شود که با عنوان دفاع از آرام گاههای امامان شیعه و نوادگان آنها در سوریه و عراق مشغول جنگ هستند.
حضور سپاه قدس و نیرروی بسیج و ..... و انجام عملیاتهای تروریستی برای ایجاد اتحاد جماهیر کشورهای اسلامی با خلافت خامنه ای است. دفاع از حرم امامان تنها پوششی جهت دخالتهای ماجراجویانه و بازی با باورهای دینی مردم و فریب آنهاست

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست