فراسوی خبر چهارشنبه 26 خرداد

بازداشت کارگران بخشی از اقتصاد مقاومتی

زینت میرهاشمی

 

بازداشت کارگران به درخواست بخش حراست و یا مدیر کارخانه ها از جمله شیوه های غیر انسانی و ضد کارگری رژیم است که به امری رایج تبدیل شده است. دستگیری 24 تن از کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز، اقدامی نفرت آور و در ضدیت با مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است.

جرم کارگران بازداشت شده، اعتراض به عدم دریافت چندین ماه حقوق است. این کارگران در روز دوشنبه 24 خرداد، در اعتراض به عدم دریافت سه ماه حقوق برابر ساختمان شهرداری منطقه 4 اهواز دست به گردهمآیی زدند و خواستار پرداخت حقوق شان شدند. در این گردهمایی 70 کارگر شرکت داشتند. کارگران و مردم این منطقه در حالی که بر روی دریایی از ثروت زندگی می کنند، از جمله محروم ترین مردم مناطق ایران زمین هستند. خودسوزی و خودکشی در بین جوانان و مردم محروم این منطقه زیاد است. نمونه آن، خودسوزی یکی از کارکران بخش خدمات شهرداری در 7 خرداد سال جاری به دلیل عدم دریافت 6 ماه حقوق بود. این خودسوزی منجر به مرگ وی شد.

خبر بازداشت کارگران که فقط خواستار دریافت حقوق ناچیزشان هستند، همراه با پخش خبرهای مربوط به حقوقهای نجومی مدیران بانکها و ناپدید شدن و یا مختومه اعلام کردن پرونده های فسادهای مالی بزرگ، معنای اقتصادی مقاومتی خلیفه ارتجاع را روشن می سازد.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست