فراسوی خبر... شنبه 26 اردیبهشت

مهاباد نماد آتش زیر خاکستر در ایران

لیلا جدیدی

شعله های آتش خشم مردم مهاباد خانه به خانه و شهر به شهر و حتی از مرز کشور هم عبور کرده است. حکومت خامنه ای با توسل به خشونت، دستگیری و حبس معترضین و داستانسرایهای مضحک و ریاکارانه، خود هیزم کش این آتش بوده است.

در پی اعتراضات گسترده مردم مهاباد، روز پنجشنبه 24 اردیبهشت در اکثر شهرهای کردستان، بازارها در حمایت از قیام مهاباد و محکوم کردن قتل فریناز خسروانی تعطیل شد و شهروندان از حضور در محل کار خودداری کردند. این اعتراض همگانی، شهرهای مهاباد، سنندج، سردشت ، بوکان و اشنویه را به حالت نیمه تعطیل درآورد. این در حالیست که رژیم حکومت نظامی اعلام کرده و مزدوران وزارت اطلاعات را برای شکنجه و بازجویی دستگیر شدگان خیزش، از تهران به سنندج و مهاباد آورده و همچنین به آزار و اذیت زندانیان شهر مهاباد پرداخته تا از حمایت آنان از مردم جلوگیری کند.

تاکنون افزون بر اینکه صدها نفر از جوانان کرد دستگیر و شماری مجروح شده اند، بنابر گزارشاتی نیز یک جوان 25 ساله اهل نقده، دانشجوی دانشگاه آزاد مهاباد، در جریان اعتراضات در اثر اصابت مستقیم سلاح ساچمه زن نیروهای ضد شورش حکومت جان خود را از دست داده است.

اما سرکوب خشونت آمیز تنها ابزار رژیم برای خاموش کردن مردم نبوده. صدای زنگهای خطر قیام مردمی رژیم جمهوری اسلامی را به سرسام آورده و یاوه گویی آن هر روز به سطح مبتذل تری از روز پیش نزول کرده است.

نخست، مقامهای محلی و استانی سعی کردند با داستانسرایی موضوع را "ناموسی" جلوه دهند تا برای به سکوت واداشتن مردم، آنها را تحت فشار اخلاقی و اجتماعی قرار دهند. در یک نمونه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور رژیم، مدعی ترس و نگرانی "دختر مهابادی به خاطر رابطه شخصی‌ اش با فرد متهم که خواستگار وی بوده" شد و این امر را زمینه ساز مرگ وی اعلام کرد.

سپس قربانعلی سعادت، استاندار آذربایجان غربی، ادعا کرد این "حادثه ‌ای کاملا خصوصی" بوده که بر اثر تحریکات و پیامها از عربستان سعودی بزرگ شده است. در آخر هم خیال خود را اینگونه راحت کرد: "خودکشی، فرار و یا تجاوزی در کار نبوده."

واکنشهای هیستریک رژیم در مقابله با همبستگی مردم کردستان و حمایت مردم در داخل و خارج از ایران نشان از عدم توانایی رژیم در خاموش کردن آتش خشم نهفته در جامعه دارد که هر روز از گوشه و کنار شعله های آن سر می کشد.

از شجاعت و همت بلند هموطنان در مهاباد، سنندج و سراسر کردستان حمایت کنیم و شعله های خشم انقلابی را روشن نگاه داریم. جمهوری اسلامی با واکنشهای خود در چنین شرایطی ضعف و زبونی خود را بارها یادآوری کرده است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست