فراسوی خبر .... پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

از خروش کارگران هپکو تا خیزش مردم کازرون

زینت میرهاشمی

مردم کازرون بار دیگر و با صدایی رساتر، اعتراض خود را به پروژه های تحمیلی رژیم نشان دادند. در حالی که رژیم با دستگیری و آزار و اذیت مردم کازرون که مدتی پیش برای چند روز دست به اعتراض خیابانی زدند، تلاش کرد تا خیزشها را به سکوت و وحشت تبدیل کند، مردم کازرون بار دیگر روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت به خیابان آمدن و شعار دادند: دشمن ما همین جاست، الکی میگن آمریکاست ، غزه حمایت می شه، کازرون خیانت می شه، وای به روزی که مسلح شویم و .. برگ دیگری از هماوردی خود را با دستان خالی اما اراده ای مصمم به رژیم تا دندان مسلح نشان دادند. این قیام دلاورانه نشان می دهد که مردم تغییر را نه درون رژیم و دُم و دُنبالچه های آن، بلکه در مصاف با کل نظام می بینند.

بر اساس خبرهایی که تا لحظه نوشتن این فراسو پخش شده، تعداد زیادی از مردم توسط ماموران و لباس شخصیهای آتش به اختیار به شدت زخمی شده، دو نفر به جان باخته و دهها نفر دستگیر شده اند.

ضمن محکوم کردن سرکوب مردم کازرون، همبستگی خود را با مردم بپاخاسته کازرون و خانواده های دستگیر شدگان اعلام می کنیم.

در رویدادی دیگر کارگران کارخانه هپکو  دراراک، در ادامه اعتراضهای قبلی خود به مدت ۳ روز مسیر راه آهن شمال جنوب را بستند. شرکت بیش از ۸۰۰ نفر از کارگران هپکو در اعتصاب و بستن ریل سراسری مسر شمال جنوب، با شعار مسئولین تو خالی، امنیت پوشالی و اعتراض به نحوه خصوصی سازی این شرکت جنبه دیگری از حرکت مردمی است که با جرکت خود کل نظام را نشانه گرفته و آن را مسبب وضعیت نابسامان کار  و معیشت خود می دانند.

طی چند روز گذشته شاهد اعتراضهای متعددی از جمله تجمعهای اعتراضی غارت شدگان کاسپین در رشت، غارت شدگان موسسه آرمان البرز ایرانیان در تهران،  کارگران راه آهن اصفهان، دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشجویان دانشگاه اردکان یزد و بسیاری دیگر از حرکتهای اعتراضی بودیم که شمارش آن در حجم این فراسو نمی کنجد. این جنبشهای مردمی بیان وضعیتی است که حکومت در نوک پیکان خشم مردم قرار گرفته است. شعار دشمن ما همینجاست، بیان واقعی همین وضعیت است.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست