فراسوی خبر آدینه 27 فروردین

 

شیادی توام با تعارف روحانی در استانبول

 زینت میرهاشمی

سخن پراکنی حسن روحانی در سیزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول و راهکارهای ارائه شده از طرف وی برای حل اختلاف کشورهای مسلمان و رسیدن به وحدت دو خصلت دارد. خصلت او برخورد شیادانه اوست و دوم تعارف به همسایه ها بر سر انجام کاری که خود به آن عمل نمی کند.

سازمان همکاری اسلامی 57 عضو دارد. در کنفرانس فعلی این نهاد دولتی، عده ای از سران کشورها دور هم جمع شدند که برای پایان دادن به جنگهای ارتجاعی مذهبی راه حل پیدا کنند. تولید کنندگان اختلافها و سرکوب کنندکان مردم کشور از یک طرف رژیم ولایت فقیه و در طرف مقابل ترکیه و عربستان با شعار اتحاد و همبستگی برای صلح و عدالت به دنبال راهکار هستند.

 

حسن روحانی نماینده نظامی است که در تمامی دوران حیات ننگین آن با اتکا به دیکتاتوری مذهبی، اقلیتهای دینی و مسلمانان مخالف دین حاکم را به شدت سرکوب کرده و به اشکال مختلف به اختلاف دینی دامن زده است.

چوبه های دار در سیاهچالهای جمهوری اسلامی با خون بسیاری از مسلمان و اقلیتهای دینی همچون بهاییها و سنیها و یا شیعیانی که قدرت حاکم را به چالش کشیدند، رنگین شده است. اقلیتهای دینی اجازه برپایی آزادانه مراسم مذهبی خود را ندارند. هم اکنون بسیاری از دینداران فقط به جرم اندیشیدن به گونه ای دیگر در زندان هستند. بر همین منظر رژیم ولایت فقیه به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق اقلیتهای دینی از طرف نهادهای بین المللی حقوق بشری مورد محکومیت قرار می گیرد.

روحانی از سران کشورهای شرکت کننده خواستار اولویت گفتگو و اتخاذ راه حلهای دیپلماتیک شد. بهتر است حسن روحانی راه حلهایی که برای حل اختلاف مسلمانان و برای صلح در منطقه داده است را اول از ایران شروع کند. به جای سرکوب و داغ و درفش، دیپلماسی و گفتگو را پیش ببرد. سلاح، موشک و پاسدار به کشورهای همسایه برای تولید بحران و دامن زدن به جنگهای فرقه ای نفرستد. درهای زندانها را باز کند و جلوی تعصب و خشونت ورزی که وی به آن به عنوان معضل در جهان اسلام تاکید می کند، بگیرد.

از همه اینها بگذریم؛ همان طور که حرفهای حسن روحانی در این اجلاس تعارف است، برآدره شدن این خواسته ها از طرف نماینده رژیم بنیادگرای اسلامی در حد شوخی می ماند.   

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست