فراسوی خبر.... شنبه ۲۸ مهر

 

صدای زندانیانِ در بند حاکمان جَبار هستیم

زینت میرهاشمی

 

دیکتاتوری ولایت فقیه بیش از هر هنگام برای مقابله با گسترش جنبشهای اعتراضی دست به خشونت زده و از همه ابزارها و توان سرکوبگری اش استفاده می کند. مرده ریگ خمینی جلاد را کسانی تصاحب کرده که میدان قدرت و عظمت هیولایی خود را با فرمان جنایتکارانه رهبرشان بر قتل عام زندانیان سیاسی گسترش داده و همچنان از این ابزار برای حفظ نظام گندیده و فاسد خود استفاده می کنند.

 

افزایش شمار دستگیریها از فعالان مدنی، کارگران، کامیونداران، دانشجویان، محیط زیست، زنان، معلمان و فرهنگیان تا وکلا، نویسندگان، شاعران و فعالان سیاسی، نشانه استیصال حاکمیت در برابر شعله های خشم قیامهای مردمی است که از زیر خاکستر سر برآورد و در کف خیابان رژیم را به چالش گرفته است. پاسخ رژیم در برابر طغیان مردم تا به امروز داغ و درفش بوده است. بر همین منظر شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد در گردهمائیهای دانشجویان، معلمان و فرهنگیان کنشی هدفمند در چالش کشیدن سیستم سرکوب رژیم است. میراث خواران خمینی، همچنان به فرمان مرگ زندانیان از جانب او وفادارند.

 

تعداد زیادی از زندانی سیاسی در سیاهچالهای رژیم در اعتصاب غذا هستند، تعدادی با وجود بیماریهای سخت محروم از بهداشت و درمان هستند، بیش از ۷۰ تن از زندانیان سیاسی بند ۱۲ و ۱۳ و همچنین انفرادی در زندان مرکزی ارومیه در اعتصاب غذا هستند، آزار و اذیت همراه با ضرب و شتم زندانیان سیاسی مرتب اعمال می شود.

 

در برابر این همه وحشیگری بی حد و مرز رژیم هر چه بیشتر و پرتوان تر باید صدای رسای زندانیان سیاسی باشیم. همگانی و گسترده شدن شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد می تواند گامی برای حفظ جانهای شیفته در بند رژیم باشد.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست